Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội thi "Cắm hoa nghệ thuật"