Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh và vui Tết Trung thu cùng thiếu niên nhi đồng