Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc tại Vĩnh Phúc