Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp