Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong tình hình mới