Ngày làm việc thứ 6, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: