Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan: Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh