Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021