Bài phát biểu bế mạc của đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021