Lãnh đạo tỉnh dâng hương kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh