• Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI: Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017
  • Tập trung cao độ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 đạt kết quả cao nhất
  • Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Tam Dương khóa II
  • Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016-2021
  • HĐND các huyện: Lập Thạch, Vĩnh Tường tổ chức kỳ họp cuối năm
  • Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
  • HĐND thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc tổ chức kỳ họp cuối năm