Xây dựng chính quyền điện tử ở Vĩnh Tường từ quyết tâm của người đứng đầu (15/08/2019)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, huyện Vĩnh Tường đã xây dựng Đề án Xây dựng chính quyền điện tử...

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc đối với công tác giám sát và phối hợp trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân (02/05/2019)

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam...

Bước chuyển nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (14/09/2018)

Những năm qua, sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần quan trọng vào các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp (21/08/2018)

Trong hoạt động tư pháp, đội ngũ luật sư có vị trí, vai trò quan trọng trong việc tranh tụng tại phiên tòa. Tuy nhiên, hoạt động luật sư...

Diện mạo nông thôn mới Đồng Cương (31/05/2018)

Khi mới bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Đồng Cương (Yên Lạc) mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí, trong số những tiêu chí còn lại, có nhiều tiêu chí khó thực hiện. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương...

Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc lấy phiếu tín nhiệm (05/04/2018)

Tôi hoan nghênh việc Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần này đã lựa chọn chủ đề:..

Để kinh tế tư nhân bứt phá (22/09/2017)

Mặc dù là khu vực có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song, hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân...

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND với MTTQ trong hoạt động giám sát phản biện xã hội (14/09/2017)

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. ...

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra dự toán, quyết toán ngân sách địa phương (22/06/2017)

Ngân sách nhà nước là khâu chủ đạo trong tài chính, là công cụ để Nhà nước thực hiện kiểm soát vĩ mô và cân đối vĩ mô nền kinh tế...

Kỹ năng thẩm tra báo cáo dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương (08/06/2017)

Việc thẩm tra xem xét dự toán, phương án phân bổ ngân sách địa phương của HĐND nhằm đảm bảo cho việc xây dựng và quyết định dự toán ngân sách địa phương theo đúng mục tiêu yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
Các tin đã đưa ngày: