Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra dự toán, quyết toán ngân sách địa phương (22/06/2017)

Ngân sách nhà nước là khâu chủ đạo trong tài chính, là công cụ để Nhà nước thực hiện kiểm soát vĩ mô và cân đối vĩ mô nền kinh tế...

Kỹ năng thẩm tra báo cáo dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương (08/06/2017)

Việc thẩm tra xem xét dự toán, phương án phân bổ ngân sách địa phương của HĐND nhằm đảm bảo cho việc xây dựng và quyết định dự toán ngân sách địa phương theo đúng mục tiêu yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh tới cơ sở hiện đại, hiệu lực, hiệu quả (02/03/2017)

Cơ chế, chính sách trong thu hút đầu tư được quan tâm; thủ tục hành chính đơn giản, công khai hóa, thời gian giải quyết rút ngắn, đã tạo thuận lợi cho tổ chức và nhân dân...

Vĩnh Phúc đột phá khuyến khích tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn (02/03/2017)

Từ năm 2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2311 thí điểm về việc hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân, hộ nông dân gom ruộng sản xuất vụ đông....

Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ theo luật định (01/09/2016)

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật...

Đổi mới, nâng cao chất lượng của kỳ họp HĐND tỉnh (01/09/2016)

Kỳ họp của Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 78 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 và các Điều từ 48 đến 51 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003...

Sáng suốt và trách nhiệm để bầu ra những đại biểu thật xứng đáng (05/05/2016)

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đang được triển khai tích cực, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ. ...

Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Vĩnh Phúc - dấu ấn một nhiệm kỳ (05/05/2016)

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã ghi nhiều dấu ấn trong lòng cử tri, nhân dân cả nước. Đóng góp vào thành công chung ấy có kết quả hoạt động tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII tỉnh Vĩnh Phúc. ...

Đổi mới nội dung giám sát của HĐND tỉnh (28/03/2016)

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, Thường trực, các Ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh luôn sáng tạo, cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong hoạt động của HĐND....

Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả khi trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh (28/08/2015)

Chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung quan trọng tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh...
Các tin đã đưa ngày: