Nông thôn mới nâng cao ở Tam Phúc (01/07/2021)

Về xã Tam Phúc (Vĩnh Tường) những ngày này, cảm nhận rõ sự hân hoan, phấn khởi của người dân nơi đây, bởi sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026...

Khơi thông điểm nghẽn, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế (22/04/2021)

Trong bối cảnh tình hình KT- XH cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng gặp khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…, với sự nỗ lực và quyết tâm cao độ cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân...

HĐND huyện Tam Dương thực hiện tốt hoạt động giám sát (01/12/2020)

Nhằm đảm bảo việc thực thi chính sách pháp luật, nghị quyết của HĐND trên địa bàn được tốt hơn, HĐND huyện Tam Dương thực hiện tốt vai trò giám sát việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của cử tri và công dân....

Một số kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND thị trấn Thổ Tang đối với lĩnh vực thu, chi và quyết toán ngân sách địa phương (24/06/2020)

Giám sát của HĐND được quy định cụ thể trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015...

Sở Y tế với việc tổ chức thực hiện kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh (17/06/2020)

Trong những năm qua được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nghiệp y tế của tỉnh Vĩnh Phúc ....

Nâng cao chất lượng kiến nghị giám sát và giám sát việc thực hiện kiến nghị giám sát của HĐND (16/06/2020)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. ...

Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân (10/06/2020)

Giám sát là một trong những chức năng cơ bản của Hội đồng nhân dân (HĐND) và có vai trò hết sức quan trọng, thông qua hoạt động giám sát có thể đánh giá được thực trạng việc thực thi quyền lực của các cơ quan...

Kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (28/05/2020)

Hoạt động giám sát là một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của HĐND các cấp. Hoạt động giám sát về lĩnh vực kinh tế - ngân sách...

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề tại kỳ họp HĐND (20/05/2020)

Giám sát là một trong những chức năng cơ bản trong hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND), thông qua giám sát đảm bảo cho các chủ trương chính sách của Nhà nước...

Trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung kiến nghị giám sát của HĐND (04/05/2020)

Giám sát là một trong những chức năng quan trọng của Hội đồng nhân dân (HĐND) đã được luật định. ...
Các tin đã đưa ngày: