Diện mạo nông thôn mới Đồng Cương (31/05/2018)

Khi mới bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Đồng Cương (Yên Lạc) mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí, trong số những tiêu chí còn lại, có nhiều tiêu chí khó thực hiện. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương...

Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc lấy phiếu tín nhiệm (05/04/2018)

Tôi hoan nghênh việc Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần này đã lựa chọn chủ đề:..

Để kinh tế tư nhân bứt phá (22/09/2017)

Mặc dù là khu vực có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song, hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân...

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND với MTTQ trong hoạt động giám sát phản biện xã hội (14/09/2017)

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. ...

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra dự toán, quyết toán ngân sách địa phương (22/06/2017)

Ngân sách nhà nước là khâu chủ đạo trong tài chính, là công cụ để Nhà nước thực hiện kiểm soát vĩ mô và cân đối vĩ mô nền kinh tế...

Kỹ năng thẩm tra báo cáo dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương (08/06/2017)

Việc thẩm tra xem xét dự toán, phương án phân bổ ngân sách địa phương của HĐND nhằm đảm bảo cho việc xây dựng và quyết định dự toán ngân sách địa phương theo đúng mục tiêu yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh tới cơ sở hiện đại, hiệu lực, hiệu quả (02/03/2017)

Cơ chế, chính sách trong thu hút đầu tư được quan tâm; thủ tục hành chính đơn giản, công khai hóa, thời gian giải quyết rút ngắn, đã tạo thuận lợi cho tổ chức và nhân dân...

Vĩnh Phúc đột phá khuyến khích tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn (02/03/2017)

Từ năm 2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2311 thí điểm về việc hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân, hộ nông dân gom ruộng sản xuất vụ đông....

Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ theo luật định (01/09/2016)

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật...

Đổi mới, nâng cao chất lượng của kỳ họp HĐND tỉnh (01/09/2016)

Kỳ họp của Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 78 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 và các Điều từ 48 đến 51 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003...
Các tin đã đưa ngày: