Vĩnh Phúc đột phá khuyến khích tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn (02/03/2017)

Từ năm 2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2311 thí điểm về việc hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân, hộ nông dân gom ruộng sản xuất vụ đông....

Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ theo luật định (01/09/2016)

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật...

Đổi mới, nâng cao chất lượng của kỳ họp HĐND tỉnh (01/09/2016)

Kỳ họp của Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 78 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 và các Điều từ 48 đến 51 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003...

Sáng suốt và trách nhiệm để bầu ra những đại biểu thật xứng đáng (05/05/2016)

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đang được triển khai tích cực, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ. ...

Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Vĩnh Phúc - dấu ấn một nhiệm kỳ (05/05/2016)

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã ghi nhiều dấu ấn trong lòng cử tri, nhân dân cả nước. Đóng góp vào thành công chung ấy có kết quả hoạt động tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII tỉnh Vĩnh Phúc. ...

Đổi mới nội dung giám sát của HĐND tỉnh (28/03/2016)

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, Thường trực, các Ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh luôn sáng tạo, cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong hoạt động của HĐND....

Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả khi trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh (28/08/2015)

Chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung quan trọng tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh...

Một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế- xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (07/05/2015)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi...

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (15/01/2015)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 21-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Phúc" ...
Các tin đã đưa ngày: