Nâng cao hiệu lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND các cấp đối với cơ quan hành chính nhà nước (28/11/2014)

Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 quy định: "HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng ...

Quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu (27/11/2014)

Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu được quy định tại Nghị quyết...

Công tác tham mưu, giúp việc Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động giám sát (30/10/2014)

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động...

Hiến pháp năm 2013- Nền tảng pháp lý cải cách toàn diện hoạt động tố tụng (22/10/2014)

Kế thừa những thành tựu lập hiến của các bản Hiến pháp nước ta trước đây, đồng thời, tiếp thu những tư tưởng mới về Nhà nước pháp quyền

Vĩnh Phúc quan tâm phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp (09/10/2014)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015 đã nhấn mạnh: “Thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm ...

Nâng cao chất lượng hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh (07/10/2014)

Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản

Giải quyết nợ đọng tại địa phương và những vấn đề bất cập (30/09/2014)

Nợ xây dựng cơ bản (XDCB) là phần khối lượng hoàn thành các công trình, hạng mục...

Vai trò của Thường trực HĐND tỉnh trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của HĐND tỉnh (27/08/2014)

Hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc gắn chặt mối quan hệ giữa nhân dân với cơ quan Nhà nước...

Tham vấn công chúng- Kênh thông tin để xây dựng chính sách, pháp luật (31/07/2014)

Tham vấn công chúng là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân chia sẻ ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách...

Một số vấn đề cần giải quyết để đầu tư xây dựng có hiệu quả (21/07/2014)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010- 2015 xác định: “Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao theo hướng ổn định, bền vững...
Các tin đã đưa ngày: