Thực hiện đầy đủ, kịp thời nội dung kết luận giám sát của HĐND tỉnh

Thực hiện đầy đủ, kịp thời nội dung kết luận giám sát của HĐND tỉnh (09/04/2013)

Đồng thời các cơ quan, ngành, địa phương tích cực tổ chức thực hiện những nội dung kiến nghị trong kết luận giám sát.
Đổi mới phương thức hoạt động là góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của HĐND

Đổi mới phương thức hoạt động là góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của HĐND (14/03/2013)

Năm 2012 là năm thứ hai của nhiệm kỳ, là năm có nhiều chuyển biến về đổi mới cách thức hoạt động của HĐND tỉnh từ công tác chuẩn bị đến tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát, quyết định, thông tin tuyên truyền; và đã thu được nhiều kết quả tích cực, được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm đánh giá cao.
Phải quy định rõ địa vị pháp lý của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Phải quy định rõ địa vị pháp lý của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (26/02/2013)

Thực hiện Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với Trưởng Đoàn ĐBQH quyết định thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 4.
Công tác phối hợp giữa các Ban HĐND tỉnh với các cơ quan liên quan trong chuẩn bị kỳ họp

Công tác phối hợp giữa các Ban HĐND tỉnh với các cơ quan liên quan trong chuẩn bị kỳ họp (24/02/2013)

Chất lượng ban hành các cơ chế, chính sách (Nghị quyết) của HĐND có đạt kết quả tốt hay không, có phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội và quy định của pháp luật hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp, trong đó công tác phối hợp giữa các Ban HĐND tỉnh với các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị các nội dung, chuyên đề cho kỳ họp đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định chất lượng nội dung các cơ chế chính sách HĐND tỉnh ban hành.
Tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương (20/02/2013)

* Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp Kế thừa những kinh nghiệm trong tổ chức kỳ họp của nhiệm kỳ trước, ngay từ kỳ họp đầu của nhiệm kỳ 2011-2016, công tác chuẩn bị kỳ họp của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc luôn bảo đảm đúng luật định, tiếp tục đổi mới về nội dung và cách thức tổ chức để không ngừng nâng cao chất lượng.
Vai trò của Thường trực HĐND trong xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề

Vai trò của Thường trực HĐND trong xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề (01/02/2013)

Từ đầu nhiệm kỳ 2004 - 2011 đến nay, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức 27 kỳ họp, thông qua 283 nghị quyết, trong đó có 156 nghị quyết chuyên đề.
Nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp

Nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp (31/01/2013)

Chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những hoạt động giám sát trực tiếp nhất trong mỗi kỳ họp HĐND, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu đối với cử tri; đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan công quyền nhà nước trước HĐND, cử tri và nhân dân.
Kinh nghiệm thẩm tra tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết

Kinh nghiệm thẩm tra tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết (31/01/2013)

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> 1.
Khoảng trống khi không tổ chức HĐND  phường

Khoảng trống khi không tổ chức HĐND phường (29/01/2013)

Trong buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc với Thường trực HĐND thành phố Vĩnh Yên về tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố, vấn đề nổi cộm nhất là khó khăn, vướng mắc trong khi thi điếm không tổ chức HĐND phường và những bức xúc của cử tri chưa được giải quyết.
Các tin đã đưa ngày: