Nâng cao chất lượng hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

07/10/2014

Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.


Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương

 

 Những năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực tổ chức, triển khai thực hiện Luật Công chứng; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan, nhất là Nghị định số 79/2007/NĐ-CP và Nghị định số 02/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Công chứng được thực hiện bằng nhiều hình thức; nội dung tuyên truyền tập trung vào trách nhiệm của các cấp, ngành và vai trò của công chứng, chứng thực. Công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ công chứng viên, chuyên viên làm nghiệp vụ công chứng được tăng cường, việc phát triển mạng lưới các tổ chức hành nghề công chứng để phục vụ nhu cầu công chứng, chứng thực ngày càng cao của công dân, của các tổ chức, doanh nghiệp được đẩy mạnh. Kết quả, toàn tỉnh hiện nay có 24 tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động, được bố trí tại 9/9 huyện, thành thị, cụ thể: Thành phố Vĩnh Yên: 6 tổ chức; thị xã Phúc Yên: 5 tổ chức; các huyện: Vĩnh Tường 2 tổ chức, Yên Lạc 2 tổ chức, Lập Thạch 2 tổ chức, Sông Lô 2 tổ chức, Tam Đảo 2 tổ chức, Tam Dương 1 tổ chức, Bình Xuyên 2 tổ chức; có 37 công chứng viên, trong đó có 9 công chứng viên qua đào tạo nghề công chứng, 28 công chứng nguyên là điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được miễn đào tạo nghề công chứng.

Một số tổ chức hành nghề công chứng đã có sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu hoạt động; thực hiện việc lưu trữ hồ sơ công chứng khoa học, gọn gàng. Các tổ chức đều đã thực hiện đóng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 100% công chứng viên và thực hiện tương đối nghiêm các quy định của pháp luật về tiền lương, bảo hiểm cho người lao động, đồng thời chấp hành nghiêm nghĩa vụ về thuế theo quy định pháp luật. Chế độ thu, quản lý, nộp phí công chứng và sử dụng phần được trích lại được các tổ chức thực hiện theo quy định. Qua 8 năm thi hành Luật Công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết được 117.001 việc, số phí công chứng thu được gần 18 tỷ đồng, nộp ngân sách và nộp thuế gần 6,4 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về chủ trương xã hội hoá công chứng của Đảng và Nhà nước ta, về vai trò, ý nghĩa của hoạt động công chứng trong kinh tế thị trường. Hoạt động công chứng đã cơ bản đáp ứng nhu cầu công chứng của người dân, đóng góp khá tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như: Bố trí vị trí, địa điểm hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng chưa thật sự hợp lý về mật độ, khoảng cách; các tổ chức hành nghề công chứng chủ yếu tập trung ở trung tâm các huyện, thành, thị. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chứng viên chưa thường xuyên. Công tác thanh tra, kiểm tra tuy đã được chú trọng, nhưng chưa kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh các sai sót, hạn chế; cơ cở vật chất của một số tổ chức hành nghề công chứng còn chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động, chưa bố trí hợp lý nơi tiếp công dân, phòng làm việc. Tại trụ sở của một số tổ chức còn niêm yết biểu thu thù lao công chứng chưa phù hợp với quy định của Luật Công chứng.  Trong thực hiện trình tự, thủ tục công chứng còn có tình trạng thiếu chặt chẽ, chưa thật sự đảm bảo tính xác thực của hợp đồng, giao dịch; một số tổ chức hành nghề đã có văn bản công chứng bị Toà án tuyên bố vô hiệu.

Để nâng cao chất lượng hoạt động công chứng đòi hỏi các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân hành nghề công chức cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm hơn nữa việc bố trí nhân lực trực tiếp thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, thực hiện các biện pháp liên thông giữa tổ chức hành nghề công chứng với các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, thực hiện quy hoạch các tổ chức hành nghề công chứng, đảm bảo mật độ, khoảng cách các tổ chức hành nghề công chứng phù hợp, thuận tiện cho cho người dân khi có nhu cầu công chứng. Quan tâm hơn nữa công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chứng viên, nhất là đối với công chứng viên được miễn đào tạo nghề công chứng. Đồng thời, làm tốt hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm đối với các tổ chức hành nghề công chứng. Tổ chức triển khai kịp thời Luật Công chứng năm 2014 ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành.

- Các tổ chức hành nghề công chứng phải đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí hợp lý trụ sở văn phòng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động công chứng. Chủ động triển khai Luật Công chứng năm 2014; các Văn phòng Công chứng tổ chức, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân sớm có kế hoạch chuyển đổi sang tổ chức, hoạt động theo mô hình công ty hợp danh để đảm bảo phù hợp với Luật mới. Tăng cường tổ chức cho công chứng viên nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề công chứng. Đồng thời rà soát việc thực hiện trình tự, thủ tục công chứng; hồ sơ lưu trữ; sổ công chứng hợp đồng, giao dịch; bảng biểu niêm yết về mức thu phí, thù lao công chứng để phát hiện, khắc phục những hạn chế, bất cập trong hoạt động của tổ chức hành nghề, nâng cao tính chuyên nghiệp, sức cạnh tranh của tổ chức hành nghề. Làm tốt quan hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là UBND các xã, phường, thị trấn, cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất, các ngân hàng thương mại.

- Mỗi công chứng viên cần không ngừng nỗ lực, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động công chứng. Bên cạnh đó cần  cập nhật thông tin để để nắm vững các quy định của Luật công chứng, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đảm bảo thực hiện nghiêm quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền công chứng. Tích cực tham gia thành lập tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên tỉnh Vĩnh Phúc...                                                             

                                                                          Nguyễn Thái Thịnh

                                                                       Trưởng phòng Pháp chế

                                                           Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: