Một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế- xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

07/05/2015

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: Đất nước đã từng bước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, ổn định về chính trị, hội nhập ngày càng sâu, rộng với kinh tế quốc tế, mở ra cơ hội mới cho hợp tác phát triển; kinh tế đất nước tiếp tục đà tăng trưởng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh được ban hành đã và đang phát huy hiệu quả...

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay, có những thời điểm (năm 2011 - 2012) đứng trước nhiều thách thức do suy giảm kinh tế thế giới và trong nước, tình hình an ninh, chính trị trên thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh       tế - xã hội của tỉnh và đời sống nhân dân.

Song, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt phát huy được tư duy, sáng tạo, tinh thần chủ động vượt khó cùng với sự nỗ lực phấn đấu, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý và cao hơn so với bình quân chung cả nước, bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 6,2%/năm. Quy mô nền kinh tế được mở rộng và tương đối toàn diện ở các lĩnh vực, năm 2015 ước đạt 73,7 nghìn tỷ đồng (theo giá hiện hành). Thu nhập bình quân đầu người (GRDP/người theo giá hiện hành) đến năm 2015 ước đạt 70 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ước đến cuối năm 2015 tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 62,1% (tăng 0,85% so với năm 2010); dịch vụ chiếm 28,5% (tăng 1,01% so với năm 2010) và nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 9,4%  (giảm 1,96% so với năm 2010). Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong giai đoạn 2011 - 2015 đạt tốc độ tăng bình quân 6,6%/năm.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao. Đến năm 2014 thu ngân sách của tỉnh vượt mốc 20 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 7 cả nước về tổng thu, thứ 2 miền Bắc về thu nội địa và ước đến năm 2015 tổng thu đạt 22,1 nghìn tỷ đồng (riêng khu vực FDI đạt 17,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,8% tổng thu), bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng 7,6%/năm, trong đó thu nội địa tăng 12,1%/năm; riêng thu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13,3%/năm. Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước/GRDP bình quân đạt 30,2%, vượt mục tiêu đề ra.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng của nền kinh tế. Ước giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 9,6%/năm, trong đó riêng công nghiệp tăng 9,2%/năm. Một số ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế so sánh phát triển nhanh. Bên cạnh phát triển các ngành công nghiệp thì tiểu thủ công nghiệp, làng nghề cũng đã được quan tâm và có các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển. Hiện nay toàn tỉnh có 77 làng có nghề, trong đó 24 làng nghề đạt chuẩn được công nhận. Các làng nghề đã tạo việc làm cho 42 nghìn lao động, nâng cao thu nhập và mức sống cho nhân dân vùng nông thôn.

Khu vực dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu về sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số Trung tâm thương mại, siêu thị có quy mô lớn như BigC, Co.op Mart, điện máy HC, cùng với đó là hệ thống chợ truyền thống được đầu tư nâng cấp và kết nối mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đến năm 2015 ước đạt tăng bình quân 18,9%/năm. Dịch vụ du lịch được quan tâm. Nhiều công trình quan trọng, tạo điểm nhấn về du lịch được tập trung đầu tư như khu danh thắng Tây Thiên, khu du lịch Đại Lải, khu Đầm Vạc... Năm 2014, đạt hơn 2,8 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, đây là năm lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc cao nhất từ trước đến nay, với tổng doanh thu ước đạt 900 tỷ đồng (ước đến năm 2015 doanh thu du lịch đạt khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng). Doanh thu bình quân giai đoạn 2011 - 2015 tăng 7,7%/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao, đến năm 2015 ước đạt 1,96 tỷ USD, bình quân tăng 30%/năm.

Kinh tế nông nghiệp của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tỷ trọng chăn nuôi - thủy sản tăng, lâm nghiệp phát triển ổn định. Nhịp độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 (giá so sánh 2010) đạt 3,3%/năm. Trồng trọt đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất hàng hóa qua đó nâng dần giá trị trên diện tích canh tác, ước đến năm 2015 đạt 135 triệu đồng/ha tăng 1,6 lần so với năm 2010; chăn nuôi đã thực sự trở thành ngành sản xuất chính, xuất hiện nhiều mô hình trang trại theo phương thức công nghiệp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện hiệu quả đã tạo nên diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Từ năm 2011 Vĩnh Phúc đã là một trong 2 tỉnh trên cả nước sớm hoàn thành quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2013, Vĩnh Phúc trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ (17,8%) và đứng thứ hai về số xã đạt chuẩn nông thôn mới.  Phấn đấu đến hết năm 2015 có 66 xã, đạt tỷ lệ 59%, vượt mục tiêu đề ra.

Công tác đối ngoại, xúc tiến và thu hút đầu tư có nhiều đổi mới, theo hướng có trọng tâm, chọn lọc và hướng tới các đối tác tiềm năng, các nước có nền công nghiệp phát triển. Hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ được đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã thành lập cơ quan đầu mối về xúc tiến, hỗ trợ đầu tư (IPA), thành lập Ban Quản lý ODA nhằm hình thành bộ máy chuyên trách vận động và điều phối các dự án... Do đó, kết quả xúc tiến và thu hút vốn đầu tư đạt kết quả cao. Công tác vận động thu hút nguồn vốn ODA và các nguồn vốn vay ưu được đẩy mạnh. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 189 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 3.155,4 triệu USD, đưa Vĩnh Phúc trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư trong cả nước. 

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều tiến bộ, với nhiều giải pháp đột phá, trong đó phải kể đến giải pháp đột phá trong chỉ đạo là phân 30% nguồn vốn đầu tư phát triển cho công trình trọng điểm của tỉnh; 40% cho công trình chuyển tiếp; 30% cho trả nợ XDCB. Các công trình trọng điểm của tỉnh được quan tâm đầu tư và  được triển khai tích cực nên trong giai đoạn này hoàn thành được nhiều dự án. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng mới, từng bước hiện đại. Hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc, nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Cải cách hành chính được tăng cường, công tác xây dựng chính quyền được quan tâm, góp phần củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp. Bằng những cố gắng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính đã đưa chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng 20 bậc từ thứ 25/63 năm 2012 lên 5/63 năm 2014.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ tiếp tục có bước phát triển. Giáo dục - đào tạo được chú trọng, tiếp tục giữ ổn định cả về quy mô và chất lượng. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia được nâng lên. Phân luồng học sinh sau THCS chuyển sang bổ túc THPT và học nghề đang đạt kết quả phấn khởi. Tỷ lệ học sinh sau THCS vào THPT đạt trên 70% và vào hệ bổ túc THPT - nghề đạt trên 23%. Vĩnh Phúc là 1 trong 5 tỉnh đầu tiên của cả nước đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi và phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 vào năm 2014 với chỉ số cao. Hệ thống mạng lưới cơ sở dạy nghề đang được kiện toàn và sắp xếp theo hướng nâng cao chất lượng; dạy nghề gắn với giải quyết việc làm đạt kết quả bước đầu, ước đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 66% đạt mục tiêu đề ra.

Công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Đến năm 2014, tỷ lệ bác sỹ/10.000 dân đạt 8,4, tỷ lệ giường bệnh công lập/10.000 dân đạt 25. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế được triển khai hiệu quả, đạt yêu cầu. Công tác phòng chống và kiểm soát các bệnh được thực hiện tốt. Vĩnh Phúc được coi là một trong những điểm sáng của cả nước về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em: Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi liên tục giảm, đến năm 2015 còn 10% đạt mục tiêu đề ra; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 8 loại vắcxin đạt trên 95%. Các chế độ BHXH được thực hiện nghiêm và đúng quy định; ước đến năm 2015 tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên địa bàn đạt 71%. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ sở y tế cấp huyện theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả đã giúp đơn vị y tế thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phòng bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân.

Công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động có nhiều khởi sắc với nhiều giải pháp quyết liệt. Theo đó, giai đoạn 2011 - 2015, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 106,75 nghìn lượt người, trong đó đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là gần 4 nghìn lao động, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 21,35 nghìn lao động, vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm, ước còn 2,5% vào năm 2015 và bình quân giảm 1,7%/năm đạt mục tiêu đề ra. Các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình người có công được thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Khoa học - Công nghệ được quan tâm đầu tư, tiềm lực khoa học, công nghệ được nâng lên; nhiều tiến bộ kỹ thuật, mô hình đã cho kết quả cao và triển khai rộng rãi. Năng suất, chất lượng, hàm lượng khoa học và công nghệ trong một số sản phẩm chủ lực của tỉnh, một số giống cây trồng vật nuôi ngày càng gia tăng, thể hiện sự đóng góp tích cực của khoa học và công nghệ: Tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao đạt 40%; tỷ lệ đổi mới công nghệ đạt 15%; tỷ lệ văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp được cấp/đơn đăng ký đạt 75%.

Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. Công tác tư pháp được triển khai toàn diện, chất lượng được nâng lên. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ, toàn diện của tỉnh, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới nhanh và bền vững. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh uỷ, sự giám sát có hiệu quả của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân  trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra nền kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tin tưởng rằng, với những tiền đề trên, Vĩnh Phúc sẽ tự tin trên chặng đường xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phát triển, trở thành một trong những tỉnh “Giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta” như lời Người căn dặn./.

                                                         Nguyễn Kim Khải

          Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: