Đổi mới nội dung giám sát của HĐND tỉnh

28/03/2016

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, Thường trực, các Ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh luôn sáng tạo, cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong hoạt động của HĐND. Công tác giám sát có nhiều đổi mới về quy mô, phạm vi và hình thức giám sát, đã kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại biểu HĐND xã Vũ Di (huyện Vĩnh Tường) giám sát chất lượng công trình nhà văn hóa thôn Yên Trình. Ảnh Khánh Linh
 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tại mỗi kỳ họp, HĐND tỉnh tổ chức giám sát một nội dung chuyên đề nhằm phát huy được trí tuệ tập thể, tạo điều kiện để nhân dân theo dõi và giám sát thông qua truyền hình trực tiếp. Sau kỳ họp, HĐND tỉnh ban hành kết luận giám sát chuyên đề đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành; đưa ra kiến nghị trong thời gian tới.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tăng cường và trở thành một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp, được cử tri và nhân dân địa phương quan tâm. Đơn cử, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XV, ý kiến các đại biểu chất vấn tập trung vào những vấn đề xã hội bức xúc, cử tri quan tâm, liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của nhân dân địa phương như: Qua ý kiến cử tri, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án được giao đất chậm triển khai; việc giao đất dịch vụ còn tồn tại chưa được giải quyết gây bức xúc trong nhân dân, đề nghị UBND tỉnh báo cáo toàn tỉnh có bao nhiêu dự án được giao đất nhưng còn “treo”, bao nhiêu diện tích đất dịch vụ chưa được giải quyết, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục? Hay câu hỏi: Để xử lý tình hình ô nhiễm môi trường nông thôn, đô thị và làng nghề, năm 2015, tỉnh đã chi gần 26 tỷ đồng mua 11 lò đốt rác thải nông thôn bằng lò đốt không khí tự nhiên, đồng thời, trên địa bàn tỉnh có một số doanh nghiệpđầu tư lò đốt rác nhưng chưa được cấp phép hoạt động hoặc chưa có quy định về thu phí môi trường. Đề nghị UBND tỉnh cho biết hiệu quả đầu tư lò đốt rác thải nông thôn bằng lò đốt khí tự nhiên; những tồn tại, vướng mắc trong việc cấp phép và hướng dẫn đối với các doanh nghiệp đầu tư vào xử lý rác thải trên địa bàn và giải pháp khắc phục…Để trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đi thẳng vào vấn đề chất vấn, đưa ra giải pháp khắc phục, xác định rõ về thời gian thực hiện để đại biểu HĐND tỉnh giám sát.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp giữa năm 2013 và kỳ họp cuối năm 2014. Đây là phương thức đổi mới hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, bước đầu phát huy tác dụng, tạo được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của dư luận, sự tin tưởng của cử tri. Việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND tỉnh được triển khai nghiêm túc, công khai theo đúng quy trình, thủ tục hướng dẫn quy định. Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, nắm bắt tìm hiểu các thông tin liên quan một cáchkhách quan, công tâm khi đánh giá mức độ tín nhiệm đối với từng chức danh được lấy phiếu tín nhiệm; không có biểu hiện việc lấy phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi trái pháp luật tác động bất lợi đến người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Không chỉ giám sát tại kỳ họp, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh tiến hành giám sát theo chương trình, kế hoạch giám sát hàng năm được HĐND tỉnh thông qua. Nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề cử tri quan tâm. Phương thức giám sát được cải tiến, đổi mới theo hướng: Tăng cường các buổi làm việc, khảo sát tại cơ sở trước khi làm việc với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Thành phần giám sát huy động được cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn sâu tham gia. Những vấn đề bức xúc chậm khắc phục, được tổ chức giám sát nhiều đợt, tạo được niềm tin với cử tri. Kết luận giám sát đã chỉ rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và có các kiến nghị, yêu cầu cụ thể để các cơ quan, tổ chức tiếp thu, khắc phục.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh thực hiện 86 cuộc giám sát giữa 2 kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 4 buổi làm việc với UBND tỉnh giữa hai kỳ họp để nghe kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, chậm được khắc phục mà đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân quan tâm. Trong điều kiện thí điểm thực hiện không tổ chức HĐND huyện, phường trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh đã quan tâm giám sát hoạt động của UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các huyện.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong giám sát, năm 2014, HĐND tỉnh tiến hành rà soát việc thực hiện các kết luận giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh. Qua rà soát, đề nghị UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp lần thứ 10 của HĐND tỉnh 9 vấn đề, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện 12 nội dung yêu cầu, kiến nghị đã nêu trong các kết luận giám sát. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 7 vấn đề bức xúc qua hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo đối với việc giải quyết, khắc phục các yêu cầu, kiến nghị trong kết luận giám sát.

Năm 2015, công tác chuẩn bị cho các cuộc giám sát của HĐND tỉnh được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; phương pháp giám sát tiếp tục đổi mới, vừa kết hợp giám sát qua báo cáo với việc tổ chức khảo sát tại các cơ sở nhằm thu thập thông tin phục vụ giám sát... Điển hình, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; việc thực hiện chính sách về giải quyết việc làm; việc thực hiện Nghị quyết số 75 của HĐND tỉnh về phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 – 2020; việc thực hiện Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh...

Giữa 2 kỳ họp, HĐND tỉnh tổ chức giám sát đối với UBND tỉnh về những nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm phản ánh, kiến nghị. Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh cung cấp, thống nhất những vấn đề bức xúc qua giám sát, tiếp xúc cử tri để tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy có biện pháp chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm. Các kết luận giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh nêu rõ ưu điểm, kết quả đạt được, mặt chưa được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị cụ thể từng nội dung cần thực hiện, trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết tồn tại để có biện pháp khắc phục. Nhiều ý kiến kiến nghị sau giám sát được các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục kịp thời.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác giám sát nhiệm kỳ 2011- 2016 của HĐND tỉnh góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh. Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, khắc phục hạn chế như: Một số nội dung giám sát còn chung chung, hiệu quả, chất lượng chưa cao; thành phần đoàn giám sát chủ yếu là đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách; việc đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện kết luận giám sát còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát còn hạn chế, thời gian tới, HĐND tỉnh tập trung giám sát theo chương trình, giám sát tại kỳ họp, giám sát của Thường trực, các Ban, Đại biểu HĐND tỉnh, tăng cường hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: