Diện mạo nông thôn mới Đồng Cương

31/05/2018

Khi mới bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Đồng Cương (Yên Lạc) mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí, trong số những tiêu chí còn lại, có nhiều tiêu chí khó thực hiện. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của nhân dân, năm 2016, Đồng Cương đã cán đích NTM. Bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được nâng cao.

Khu trung tâm văn hóa của xã Đồng Cương được xây dựng khang trang.

Đồng chí Nguyễn Việt Cộng, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Cương cho biết: "Để hoàn thành 18/18 tiêu chí (tiêu chí chợ không thực hiện), công tác lãnh đạo, điều hành được xã Đồng Cương đặc biệt chú trọng. Đảng bộ xã ban hành nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và cán bộ, công chức xã.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và kế hoạch tổ chức thực hiện năm tiếp theo. Đặc biệt, để về đích NTM đúng hẹn, phải kể đến sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; phát huy tối đa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể trong quá trình tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương".

Trong quá trình xây dựng NTM, Đồng Cương xác định tuyên truyền là khâu đột phá quan trọng nhằm giúp toàn Đảng, toàn dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu của công cuộc xây dựng NTM. Vì vậy, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau đến 100% cán bộ, đảng viên, nhân dân; đồng thời, phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương tích cực vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó, Ủy ban MTTQ xã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng NTM; Hội LHPN xã chỉ đạo triển khai nhiều mô hình như: "Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn", "Phụ nữ chung sức xây dựng NTM"...

Để chương trình xây dựng NTM đạt hiệu quả, xã huy động mọi nguồn lực, vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động... Từ đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương.

Tiêu biểu như: Hơn 60 hộ nông dân của thôn Chi Chỉ hiến 3.700 m2 đất, 25 ngày công lao động làm đường giao thông nội đồng; người dân thôn Phú Cường quyên góp được 32 triệu đồng xây dựng nghĩa trang nhân dân; người dân thôn Vật Cách quyên góp được hơn 35 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn...

Đồng chí Nguyễn Việt Cộng phấn khởi cho biết thêm: "Tuy là xã cuối cùng về đích NTM của huyện Yên Lạc nhưng thành công lớn nhất của xã đó là, đến nay, xã không có nợ đọng, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo".

Hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của xã Đồng Cương có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng và cải tạo khang trang; môi trường nông thôn được cải thiện; kinh tế địa phương phát triển đúng hướng.

Hiện xã đã cứng hóa 100% đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; 5/5 nhà văn hóa thôn có cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt của nhân dân; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; trạm y tế xã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân...

Trong phát triển kinh tế, xã Đồng Cương chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong sản xuất nông nghiệp, xã đầu tư mở rộng các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao; chỉ đạo duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn cho chăn nuôi phát triển.

Tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tăng; công tác giải quyết việc làm được quan tâm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt hơn 64%; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 37 triệu đồng/người/năm. Qua rà soát, đánh giá, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,77% (năm 2017).

Cán đích NTM là kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Cương đạt được trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, để duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM, đảm bảo đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2018-2020, trong thời gian tới, xã Đồng Cương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM theo chiều sâu, gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tăng cường công tác phối hợp với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để giới thiệu việc làm phù hợp với lực lượng lao động của địa phương; có chính sách khuyến khích hỗ trợ lực lượng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: