Vân Xuân xây dựng nông thôn mới

09/09/2019

Cũng như nhiều xã khác của huyện Vĩnh Tường, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), Vân Xuân chỉ đạt 3/19 tiêu chí. Xác định việc xây dựng thành công chương trình NTM sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân địa phương, vì vậy, Đảng bộ, chính quyền xã lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào để hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhờ đó, xã Vân Xuân đã "cán đích" NTM vào cuối năm 2018.

 

Một góc nông thôn mới xã Vân Xuân (Vĩnh Tường). Ảnh: Nguyễn Lượng

 

 

Năm 2011, bắt tay vào xây dựng NTM, xã Vân Xuân mới đạt 3/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người thấp (đạt 8,2 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm hơn 11%), lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ chưa phát triển... nên việc huy động sức dân để xây dựng NTM ở địa phương rất khó khăn.

Trước tình hình trên, xã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM, 9 Ban Phát triển thôn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống bằng việc tích cực chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nhằm thay đổi tập quán canh tác cũ, nâng cao trình độ thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp; xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng các biện pháp thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương; khuyến khích người dân học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong phát triển sản xuất; hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng xuất khẩu lao động.

Các ngành nghề dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm đẩy mạnh nên đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Kết quả, năm 2018, thu nhập bình quân đầu người ở xã Vân Xuân tăng lên 37 triệu đồng/người/năm (tăng gần 5 lần so với năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,22%.

Sau 7 năm triển khai thực hiện, địa phương huy động nhân dân đóng góp được hàng nghìn ngày công lao động, hiến hơn 3.600m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và nhà văn hóa thôn. Từ một xã thuần nông, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đến nay, Vân Xuân biết khai thác những tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ với tỷ trọng chiếm gần 60% cơ cấu kinh tế...

Về Vân Xuân vào những ngày này, mọi người dễ dàng nhận thấy sự đổi mới căn bản của một xã nghèo ở huyện Vĩnh Tường. 100% đường giao thông nông thôn được cứng hóa; hệ thống thủy lợi được ưu tiên đầu tư nâng cấp, bảo đảm tưới, tiêu trong sản xuất; 5/5 thôn có nhà văn hóa... Các tiêu chí y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng đều đạt và vượt chỉ tiêu…

Nhận thấy việc xây dựng NTM đã khó, song, việc duy trì và giữ vững các tiêu chí còn khó hơn nên sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, Vân Xuân đã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Hà Trần

Các tin đã đưa ngày: