Công tác điều hành tại phiên thảo luận tại kỳ họp HĐND huyện

13/09/2019

Chương trình tại Kỳ họp của HĐND bao gồm nhiều nội dung phong phú, trong đó phiên thảo luận tại các kỳ họp là một nội dung rất quan trọng, thu hút sự quan tâm của các đại biểu. Trong đó, đối với công tác điều hành phiên thảo luận tại kỳ họp chính là kỹ năng, năng lực xử lý tình huống của Chủ tọa kỳ họp. Ngoài việc có kịch bản điều hành tốt, Chủ tọa kỳ họp phải nhanh nhạy, xử lý linh hoạt, khoa học, biết định hướng, gợi mở vấn đề, phát huy được ý thức tự giác, tích cực của đại biểu cùng tham gia giải quyết các nội dung của kỳ họp. Có như vậy, kỳ họp mới thành công, mới đạt các yêu cầu đề ra.

Để chuẩn bị tốt cho công tác điều hành phiên thảo luận tại kỳ họp, Chủ tọa cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là: Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, chương trình kỳ họp

Căn cứ chương trình toàn khóa và nghị quyết HĐND hàng năm, Thường trực, các ban HĐND huyện chủ động phối hợp với UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các ngành thống nhất nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị các tài liệu, văn bản trình kỳ họp HĐND huyện.

Các vấn đề, các văn bản dự kiến trình tại kỳ  họp (các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết) cần phải được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ các quy trình. Đối với những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, có phạm vi điều chỉnh rộng, phải tập trung lấy ý kiến rộng rãi, thực hiện đầy đủ quy trình, bảo đảm sự thống nhất cao mới trình kỳ họp HĐND huyện.

Trước kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện cung cấp các thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP của huyện trong 6 tháng, 1 năm cho các đại biểu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri; báo cáo kết quả giải quyết của UBND huyện và các cơ quan chức năng đối với các kiến nghị, đề xuất của cử tri trong lần tiếp xúc trước của đại biểu HĐND huyện; thông báo những nội dung cơ bản về chương trình kỳ họp HĐND huyện sắp tới. Tập hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến kỳ họp HĐND huyện.

Tổ chức hoạt động giám sát: chức năng giám sát của HĐND huyện được thực hiện bằng nhiều hình thức như: giám sát của HĐND tại kỳ họp, giám sát của Thường trực, các ban HĐND và đại biểu HĐND huyện.

Hoạt động giám sát trước và sau kỳ họp có vai trò rất quan trọng, là biện pháp để nắm và đánh giá được hiệu lực, hiệu quả của các nghị quyết HĐND huyện; các vấn đề bức xúc cử tri quan tâm. Trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm cho việc thông qua các nghị quyết mới và góp phần nâng cao trách nhiệm của UBND và các ngành liên quan đến việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện.

Giám sát để thực hiện chương trình công tác của HĐND, đồng thời thông qua giám sát các ban HĐND tìm ra những vấn đề còn bức xúc đưa ra thảo luận tại hội trường và đề xuất nội dung chất vấn các cơ quan chức năng trả lời tại kỳ họp.

Về các công tác bảo đảm cho kỳ họp, Thường trực  HĐND huyện phải công bố kế hoạch, thời gian, nội dung, chương trình của kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Cung cấp kịp thời, đầy đủ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, nội dung chất vấn cho các đại biểu HĐND huyện. Tổ chức đưa tin các nội dung trọng tâm của kỳ họp, đồng thời, tập trung phản ánh những vấn đề mà cử tri quan tâm nhất. 

Hai là: Tổ chức điều hành tại kỳ họp

Sau khi đã thống nhất nội dung chương trình kỳ họp, các ban của HĐND huyện phải tham mưu xây dựng “kịch bản” điều hành của chủ tọa kỳ họp thật chi tiết, khoa học theo thời gian cụ thể trong từng ngày họp. Kinh nghiệm cho thấy, nếu không quy định thời lượng cụ thể cho từng nội dung công việc thì chương trình điều hành của Chủ tọa kỳ họp dễ bị “phá sản”.

Thường trực HĐND phân công công tác điều hành từng buổi, từng nội dung phần việc cho các thành viên chủ tọa kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp phải bám vào kịch bản để điều hành, không tùy tiện thay đổi sẽ làm xáo trộn chương trình, ảnh hưởng đế chất lượng kỳ họp. Điều hành phải bảo đảm tính chặt chẽ, linh hoạt, tạo không khí dân chủ, cởi mở, dành thời gian cho các nội dung trọng tâm và những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau để thảo luận, thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong các đại biểu. Lựa chọn các báo cáo trình bày tại kỳ họp (yêu cầu phải báo cáo tóm tắt, ngắn gọn, tập trung vào các nội dung trọng tâm). Cố gắng giảm đến mức tối đa đọc báo cáo tại hội trường, chỉ đọc những báo cáo quan trọng nhất, dành nhiều thờâi gian cho thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và hoạt động chất vấn. Các nội dung khác gửi sớm để đại biểu tự nghiên cứu.

Chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm của nhân dân. Các nội dung được chất vấn cần phải được lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào các vấn đề còn nổi cộm, bức xúc của cử tri.     

Điều hành chất vấn, chủ tọa nêu các vấn đề cũng như các yêu cầu rõ, ngắn gọn, dễ hiểu, hướng thảo luận đúng trọng tâm, trọng điểm, yêu cầu đại biểu không nêu những vấn  đề trùng lắp, cần nêu rõ vấn đề và đặt câu hỏi ngắn gọn.

Trả lời cần đi thẳng vào vấn đề mà cử tri, đại biểu nêu, không trả lời chung chung, né tránh, bao biện. Về cơ bản là: vấn đề đã được giải quyết cụ thể như thế nào, nếu chưa giải quyết thì làm rõ nguyên nhân vì sao và khẳng định sẽ xử lý cụ thể vào thời gian nào sắp tới. Đối với các vấn đề có thiếu sót, những cá nhân bị chất vấn phải nhận trách nhiệm của ngành, đơn vị, cá nhân như thế nào, nêu rõ những giải pháp khắc phục, giải quyết. Chủ tọa truy tận cùng các vấn đề nêu ra mà người được chất vấn trả lời chưa rõ hoặc vòng vo, né tránh...

Điều hành thảo luận các Tờ trình và dự thảo các nghị quyết: đây là bước quan trọng để thông qua các nghị quyết có chất lượng, có tính khả thi cao. Chủ tọa kỳ họp phải nắm chắc vấn đề, có định hướng đúng để các đại biểu thảo luận đi đến thống nhất cao. Trong quá trình thảo luận phai dựa vào nhiều kênh thông tin. Trong đó, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND đóng vai trò định hướng quan trọng. Chủ tọa kỳ họp tổng hợp nhanh, đầy đủ các ý kiến còn khác nhau của đại biểu về những nội dung quan trọng để tập trung thảo luận, bảo đảm thống nhất cao của các đại biểu khi quyết nghị. Những vấn đề các đại biểu còn băn khoăn nhiều, chưa thống nhất cao nên dành thời gian thảo luận thêm hoặc để lại kỳ họp sau chuẩn bị kỹ hơn, tránh tình trạng thông qua vội vàng dẫn đến chất lượng nghị quyết không cao, vừa ban hành xong đã phải sửa đổi.

Ngoài các nội dung trên thì tôi thấy rằng: Để chuẩn bị cho hoạt động chất vấn đạt hiệu quả cao, trước mỗi kỳ họp Thường trực HĐND cần nắm bắt, phân loại tốt nguồn thông tin thu được qua tiếp xúc cử tri, khảo sát, giám sát, từ đó chỉ đạo, điều hành các Ban, các Tổ đại biểu nghiên cứu, lựa chọn nội dung chất vấn.

Trong phiên chất vấn, Thường trực HĐND chủ tọa kỳ họp cần có bản lĩnh, kinh nghiệm, chủ động, linh hoạt trong điều hành tạo không khí đối thoại thẳng thắn trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, vì lợi ích chung của nhà nước và nhân dân. Chủ tọa phải hướng việc hỏi và trả lời vào đúng trọng tâm, trọng điểm và truy vấn đến cùng vấn đề đặt ra, nếu thấy chưa thỏa đáng có thể yêu cầu người bị chất vấn giải trình, làm rõ. Do đó, Chủ tọa kỳ họp phải thường xuyên tập hợp và xử lý các thông tin từ thực tiễn hoạt động của địa phương, nắm chắc các nội dung của kỳ họp để xử lý mọi tình huống phát sinh. Trên cơ sở các thông tin mà đại biểu cung cấp khi chất vấn, kết hợp thực tiễn địa phương, chủ tọa có hướng phân tích, tổng hợp để kết luận vấn đề chất vấn.

Thường trực HĐND huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: