Hiện đại hóa toàn diện, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển

20/12/2021

Đồng hành với sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh kể từ ngày tái lập cách đây 25 năm, ngành Thuế Vĩnh Phúc không ngừng phấn đấu, nỗ lực, đạt được nhiều thành tựu và ghi những dấu mốc quan trọng; tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước (NSNN), góp phần khơi thông nguồn lực tài chính cho địa phương.

 

Công ty Toyota Việt Nam tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung và đóng góp lớn cho ngân sách địa phương. Ảnh: Thế Hùng
 

 

Xuất phát điểm là một tỉnh thuần nông, công nghiệp và dịch vụ chưa có bước phát triển đáng kể, số lượng doanh nghiệp (DN) hạn chế, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, tổng thu ngân sách trên địa bàn chỉ đạt trên 100 tỷ đồng và phải nhận trợ cấp từ ngân sách Trung ương, song với những định hướng quan trọng, mang tính đột phá, kiên định mục tiêu, quan điểm tập trung phát triển công nghiệp để tạo nền tảng, động lực cho nền kinh tế và tăng thu ngân sách, đến nay, Vĩnh Phúc đã hoàn toàn chủ động về nguồn lực tài chính, tự cân đối được thu chi và nằm trong số ít các tỉnh, thành phố trong cả nước có tỷ lệ điều tiết lớn nhất đối với ngân sách về Trung ương.

Quy mô nền kinh tế phát triển mạnh qua các năm đã tạo điều kiện cho thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng cao. Năm 2009, tổng thu NSNN trên địa bàn vượt mốc 10 nghìn tỷ đồng, đến năm 2014 vượt trên 20 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2016, tổng thu NSNN của tỉnh đạt gần 32,6 nghìn tỷ đồng (gấp 285 lần so với năm đầu tái lập tỉnh), trong đó thu nội địa đạt 29,1 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 2 miền Bắc, xếp sau Thành phố Hà Nội.

Những năm gần đây, Vĩnh Phúc luôn giữ vững “phong độ” của một tỉnh có số thu NSNN cao (trên 30 nghìn tỷ đồng/năm), có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh và mạnh mẽ, một trong những “điểm sáng” của cả nước trong thu hút đầu tư...

Tạo nền tảng tài chính vững chắc, bảo đảm nhu cầu chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, đáp ứng kịp thời các quyết sách về phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh.

Đóng góp vào thành công chung, phát huy vai trò bảo đảm nguồn thu NSNN trên địa bàn, trong 25 năm qua, ngành Thuế Vĩnh Phúc tập trung đổi mới toàn diện công tác quản lý thuế; chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực nhằm định hướng đội ngũ công chức, cán bộ thuế trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức, thực thi các chính sách thuế, quyết tâm thực hiện tốt quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế Việt Nam là “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về tổ chức lại các Chi cục Thuế theo khu vực, năm 2020 ngành Thuế Vĩnh Phúc đã hoàn thành sắp xếp, cơ cấu lại các phòng, ban chuyên môn, hợp nhất 9 Chi cục Thuế trực thuộc thành 4 Chi cục Thuế khu vực và 1 Chi cục Thuế thành phố.

Năm 2007, Luật Quản lý thuế ra đời, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong công tác quản lý ngành Thuế. Cơ quan thuế các cấp trong tỉnh đã chuyển từ cơ chế chuyên quản, làm thay nhiều công việc thuộc trách nhiệm của người nộp thuế (NNT) sang cơ chế đề cao nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh trong việc tự tính, tự khai và tự nộp thuế vào NSNN.

Cùng với ngành Thuế cả nước, Cục Thuế Vĩnh Phúc đẩy mạnh công tác CCHC và hiện đại hoá ngành Thuế để bắt nhịp với lộ trình của Chính phủ đề ra. Bộ phận “Một cửa” từ các Chi cục Thuế trực thuộc đến Văn phòng Cục Thuế tỉnh được thành lập và hoạt động thống nhất, giải quyết kịp thời các TTHC thuế.

TTHC thuế liên tục cải cách theo hướng rõ ràng, minh bạch, góp phần tạo thuận lợi, giảm bớt nhiều loại giấy tờ cũng như tiết kiệm thời gian, chi phí cho NNT và cơ quan quản lý thuế các cấp.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tỉnh không ngừng nâng cấp, cải thiện hạ tầng cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế, nâng cao tỷ lệ tự động hóa ở hầu hết các chức năng quản lý thuế quan trọng, như đăng ký; kê khai; nộp thuế; kế toán thuế; quản lý nợ; thanh, kiểm tra thuế...

Ngày càng mở rộng, nâng cao chất lượng phương thức liên kết, ủy nhiệm thu thuế qua hệ thống các ngân hàng, tích cực triển khai áp dụng hoá đơn điện tử trong các hoạt động phát sinh thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN, từng bước cải thiện chất lượng phục vụ NNT.

Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ kê khai thuế điện tử của toàn ngành Thuế đạt khoảng 98%, tỷ lệ hoàn thuế điện tử đạt 100%, 99% NNT trên địa bàn tỉnh thực hiện nộp thuế điện tử... Thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký thuế hiện nay đã được rút ngắn từ 32 ngày xuống còn tối đa 3 ngày làm việc.

Đáng nói, trong năm 2020, thông qua kết quả khảo sát chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) từ các DN về chất lượng, kết quả điều hành kinh tế của các cơ quan trong các năm 2018, 2019, Cục Thuế Vĩnh Phúc được đánh giá là đơn vị dẫn đầu khối Sở, Ban, Ngành của tỉnh.

Hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, đi đôi với hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế, ngành Thuế tỉnh đã và đang có những bước “chuyển mình” ấn tượng, góp phần thúc đẩy SXKD, tạo nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng KT - XH, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phục vụ hiệu quả sự nghiệp CNH - HĐH của tỉnh.

Việt Sơn

 
Các tin đã đưa ngày: