Huyện Bình Xuyên duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (22/09/2017)

Ngay sau khi được Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới (NTM) năm 2015, xác định các tiêu chí đã đạt được chỉ là kết quả bước đầu...

Sông Lô phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới (14/09/2017)

Những năm qua, huyện Sông Lô luôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục đổi mới hoạt động củaThường trực HĐND tỉnh (06/07/2017)

Trong 6 tháng đầu năm 2017, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh được đổi mới, triển khai quyết liệt, toàn diện; giải quyết tốt những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh...

Hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh (09/06/2017)

Sáng 9/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh về quy định cụ thể chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã...

Bức tranh nông thôn mới ở Tam Đảo (02/03/2017)

Sau 3 năm tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Tam Đảo ...

Sông Lô, sức trẻ vươn lên (02/03/2017)

Sông Lô là huyện trẻ nhất của tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2016, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của huyện...

Tam Đảo nỗ lực giảm nghèo (28/08/2015)

Là huyện miền núi, Tam Đảo có gần 80 nghìn dân với 10 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tới 44,5%; có 3 xã thuộc vùng khó khăn...

Sửa đổi Luật ngân sách nhà nước phải đáp ứng yêu cầu của hiến pháp (20/04/2015)

Luật ngân sách nhà nước (NSNN) đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/12/2002, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004...

Thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, những thuận lợi và bất cập (28/10/2014)

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng, được Đảng, nhà nước ...

Một số vấn đề sau khảo sát về công tác xây dựng Làng văn hóa, Đơn vị văn hóa, Gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh (06/10/2014)

Trong những năm qua tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở...
Các tin đã đưa ngày: