Tam Đảo nỗ lực giảm nghèo (28/08/2015)

Là huyện miền núi, Tam Đảo có gần 80 nghìn dân với 10 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tới 44,5%; có 3 xã thuộc vùng khó khăn...

Sửa đổi Luật ngân sách nhà nước phải đáp ứng yêu cầu của hiến pháp (20/04/2015)

Luật ngân sách nhà nước (NSNN) đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/12/2002, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004...

Thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, những thuận lợi và bất cập (28/10/2014)

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng, được Đảng, nhà nước ...

Một số vấn đề sau khảo sát về công tác xây dựng Làng văn hóa, Đơn vị văn hóa, Gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh (06/10/2014)

Trong những năm qua tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở...

Hiệu quả đầu tư các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh (30/06/2014)

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc xác định việc tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội là nhiệm vụ hàng đầu, trong đó đầu tư các dự án, công trình trọng điểm là động lực phải chú trọng quan tâm...

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt chính sách pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh (12/06/2014)

Thực hiện Nghị quyết số 81/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND về "Tiếp tục tăng cường việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh", Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh việc quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả tích cực...

Triển khai thực hiện một số chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh (28/03/2014)

Đào tạo nghề và giải quyết việc là một trong những vấn đề có tính quyết định đối với sự phát triển của bất kỳ một xã hội nào nói chung và nó đang được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội...

Hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc (22/02/2014)

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng trẻ ...

Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển thể thao thành tích cao (03/02/2014)

Với mục tiêu phát triển thể dục thể thao nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, góp phần nâng cao tầm vóc, sức khỏe cho nhân dân. ..

Triển khai Nghị quyết của HĐND về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ (04/11/2013)

Chợ là hạ tầng kinh tế quan trọng trong vấn đề phát triển thương mại dịch vụ, là yếu tố cấu thành hạ tầng ngành thương mại. Năm 2011, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. Nghị quyết đã đi vào cuộc sống và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.
Các tin đã đưa ngày: