Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh: Thiết lập “vùng xanh” chống dịch (25/08/2021)

“Ngăn chặn nguy cơ, nguồn lây lan từ bên ngoài vào tỉnh; kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời nguồn lây bên trong, tách F0 ra khỏi cộng đồng; chủ động ứng phó mọi tình huống, cấp độ của dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất số người mắc, tử vong do dịch bệnh Covid-19”. ...

Nghị quyết số 115 của HĐND tỉnh thúc đẩy phát triển tiêu chí Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (21/07/2021)

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí. Trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 115 của HĐND tỉnh về hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng...

Tháo gỡ khó khăn cho giải phóng mặt bằng thi công các công trình, dự án (16/06/2021)

Giải phóng mặt bằng được coi là một trong những “chìa khóa” quan trọng không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị mà còn tạo động lực thu hút đầu tư. ...

Vĩnh Tường đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao (22/04/2021)

Xác định mục đích, ý nghĩa của chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM) , sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM mới, các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường bắt tay vào việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí...

5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh, hệ thống giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện (09/03/2021)

Hiện toàn tỉnh có 4.199 km đường giao thông nông thôn, trong đó có 439km đường huyện, 3.706km đường trục xã, trục thôn và đường ngõ xóm....

Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh tạo động lực thúc đẩy nông dân phát triển kinh tế (25/01/2021)

Những năm qua, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân. ...

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện Tam Dương (22/12/2020)

Trong những năm qua, HĐND huyện Tam Dương khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đảm bảo cácnghị quyết do HĐND ban hành luôn sát với yêu cầu thực tiễn,,,

Giải phóng mặt bằng - Bước đột phá đưa KT-XH Vĩnh Phúc bứt phá vươn lên (11/12/2020)

Một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt ra là “Phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I”. ...

Những con đường bừng sáng miền quê (27/10/2020)

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015- 2020, Vĩnh Phúc được Trung ương

Vĩnh Phúc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển (19/10/2020)

Giai đoạn 2016-2020, Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra....
Các tin đã đưa ngày: