Độc đáo mô hình du lịch trải nghiệm kết hợp sản xuất nông nghiệp sạch (15/08/2019)

Không chỉ khẳng định được uy tín, chất lượng trong việc cung cấp các loại rau ăn lá cho chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh, du lịch trải nghiệm kết hợp sản xuất nông nghiệp...

Thực hiện Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh: Quyết sách đúng, đồng thuận tạo chuyển biến (04/05/2019)

Tỉnh Vĩnh Phúc dành nguồn lực và vận dụng các chính sách phù hợp với thực tiễn để ban hành nghị quyết về hỗ trợ CB, CCVC, LĐHĐ thôi việc theo nguyện vọng...

Kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (02/05/2019)

Hoạt động giám sát là một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của HĐND các cấp. Hoạt động giám sát về lĩnh vực kinh tế - ngân sách có tính chất chuyên môn sâu...

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp (20/12/2018)

Với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, những năm qua, tỉnh thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp...

Nâng chất lượng, hiệu quả đầu tư công (05/09/2018)

Sau hơn 3 năm triển khai Luật Đầu tư công (2015- 2018), với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước...

Nhân rộng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chất lượng cao (21/08/2018)

Thời gian qua, UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thúc đẩy liên kết chuỗi trong sản xuất. ...

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh (11/04/2018)

Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND và đại biểu HĐND đóng vai trò rất quan trọng trong việc gắn chặt mối quan hệ ...

Vĩnh Phúc: "Dồn thửa - đổi ruộng" ở Vĩnh Tường bước đầu kết quả khả quan (17/01/2018)

Thực hiện kế hoạch dồn thửa, đổi ruộng (DTĐR), xây dựng cánh đồng mẫu, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang thực hiện các giải pháp, bước đầu đem lại kết quả khả quan...

Hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm (01/11/2017)

Với việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở dạy nghề, đẩy mạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề, hằng năm, Vĩnh Phúc giải quyết việc làm mới cho trên 22.000 lao động. ...

Huyện Bình Xuyên duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (22/09/2017)

Ngay sau khi được Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới (NTM) năm 2015, xác định các tiêu chí đã đạt được chỉ là kết quả bước đầu...
Các tin đã đưa ngày: