Hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh (09/06/2017)

Sáng 9/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh về quy định cụ thể chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã...

Bức tranh nông thôn mới ở Tam Đảo (02/03/2017)

Sau 3 năm tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Tam Đảo ...

Sông Lô, sức trẻ vươn lên (02/03/2017)

Sông Lô là huyện trẻ nhất của tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2016, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của huyện...

Tam Đảo nỗ lực giảm nghèo (28/08/2015)

Là huyện miền núi, Tam Đảo có gần 80 nghìn dân với 10 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tới 44,5%; có 3 xã thuộc vùng khó khăn...

Sửa đổi Luật ngân sách nhà nước phải đáp ứng yêu cầu của hiến pháp (20/04/2015)

Luật ngân sách nhà nước (NSNN) đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/12/2002, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004...

Thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, những thuận lợi và bất cập (28/10/2014)

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng, được Đảng, nhà nước ...

Một số vấn đề sau khảo sát về công tác xây dựng Làng văn hóa, Đơn vị văn hóa, Gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh (06/10/2014)

Trong những năm qua tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở...

Hiệu quả đầu tư các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh (30/06/2014)

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc xác định việc tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội là nhiệm vụ hàng đầu, trong đó đầu tư các dự án, công trình trọng điểm là động lực phải chú trọng quan tâm...

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt chính sách pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh (12/06/2014)

Thực hiện Nghị quyết số 81/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND về "Tiếp tục tăng cường việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh", Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh việc quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả tích cực...

Triển khai thực hiện một số chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh (28/03/2014)

Đào tạo nghề và giải quyết việc là một trong những vấn đề có tính quyết định đối với sự phát triển của bất kỳ một xã hội nào nói chung và nó đang được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội...
Các tin đã đưa ngày: