Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh tạo động lực thúc đẩy nông dân phát triển kinh tế (25/01/2021)

Những năm qua, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân. ...

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện Tam Dương (22/12/2020)

Trong những năm qua, HĐND huyện Tam Dương khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đảm bảo cácnghị quyết do HĐND ban hành luôn sát với yêu cầu thực tiễn,,,

Giải phóng mặt bằng - Bước đột phá đưa KT-XH Vĩnh Phúc bứt phá vươn lên (11/12/2020)

Một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt ra là “Phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I”. ...

Những con đường bừng sáng miền quê (27/10/2020)

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015- 2020, Vĩnh Phúc được Trung ương

Vĩnh Phúc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển (19/10/2020)

Giai đoạn 2016-2020, Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra....

Vĩnh Phúc cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (10/09/2020)

Đây là ý kiến chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc làm việc...

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 205 của HĐND tỉnh, huyện Vĩnh Tường có 6/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (05/05/2020)

Với dân số đông và địa bàn rộng nên những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Vĩnh Tường đã triển khai nhiều thực hiện Nghị quyết 205 của HĐND tỉnh...

Đẩy nhanh tiến độ các công trình, phát triển hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc (27/04/2020)

Hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Vĩnh Phúc, tỉnh đang tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, ưu tiên...

Nghị quyết số 89 của HĐND tỉnh: Tiếp sức cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và phát triển thị trường (26/02/2020)

Vĩnh Phúc đang nỗ lực để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, tỉnh còn rất nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu này, trong đó có vấn đề nâng cao trình độ công nghệ, phát triển thị trường cho các doanh nghiệp....

Đột phá trong công tác cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy ở Vĩnh Phúc (01/12/2019)

Ngay sau khi có Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...
Các tin đã đưa ngày: