Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh (11/04/2018)

Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND và đại biểu HĐND đóng vai trò rất quan trọng trong việc gắn chặt mối quan hệ ...

Vĩnh Phúc: "Dồn thửa - đổi ruộng" ở Vĩnh Tường bước đầu kết quả khả quan (17/01/2018)

Thực hiện kế hoạch dồn thửa, đổi ruộng (DTĐR), xây dựng cánh đồng mẫu, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang thực hiện các giải pháp, bước đầu đem lại kết quả khả quan...

Hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm (01/11/2017)

Với việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở dạy nghề, đẩy mạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề, hằng năm, Vĩnh Phúc giải quyết việc làm mới cho trên 22.000 lao động. ...

Huyện Bình Xuyên duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (22/09/2017)

Ngay sau khi được Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới (NTM) năm 2015, xác định các tiêu chí đã đạt được chỉ là kết quả bước đầu...

Sông Lô phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới (14/09/2017)

Những năm qua, huyện Sông Lô luôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục đổi mới hoạt động củaThường trực HĐND tỉnh (06/07/2017)

Trong 6 tháng đầu năm 2017, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh được đổi mới, triển khai quyết liệt, toàn diện; giải quyết tốt những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh...

Hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh (09/06/2017)

Sáng 9/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh về quy định cụ thể chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã...

Bức tranh nông thôn mới ở Tam Đảo (02/03/2017)

Sau 3 năm tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Tam Đảo ...

Sông Lô, sức trẻ vươn lên (02/03/2017)

Sông Lô là huyện trẻ nhất của tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2016, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của huyện...

Tam Đảo nỗ lực giảm nghèo (28/08/2015)

Là huyện miền núi, Tam Đảo có gần 80 nghìn dân với 10 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tới 44,5%; có 3 xã thuộc vùng khó khăn...
Các tin đã đưa ngày: