Triển khai thực hiện một số chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh (28/03/2014)

Đào tạo nghề và giải quyết việc là một trong những vấn đề có tính quyết định đối với sự phát triển của bất kỳ một xã hội nào nói chung và nó đang được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội...

Hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc (22/02/2014)

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng trẻ ...

Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển thể thao thành tích cao (03/02/2014)

Với mục tiêu phát triển thể dục thể thao nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, góp phần nâng cao tầm vóc, sức khỏe cho nhân dân. ..

Triển khai Nghị quyết của HĐND về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ (04/11/2013)

Chợ là hạ tầng kinh tế quan trọng trong vấn đề phát triển thương mại dịch vụ, là yếu tố cấu thành hạ tầng ngành thương mại. Năm 2011, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. Nghị quyết đã đi vào cuộc sống và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.
Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (09/10/2013)

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch được 162 khu đất dịch vụ, với tổng diện tích đất là 357,44 ha.
Bước đầu thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh

Bước đầu thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh (19/09/2013)

Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2005-2010 đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020.
Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển thể dục thể thao quân chúng hiệu quả, đúng lộ trình

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển thể dục thể thao quân chúng hiệu quả, đúng lộ trình (30/07/2013)

Vì vậy việc ban hành Nghị quyết phát triển thể dục thể thao quần chúng giai đoạn 2013 - 2020 là rất cần thiết, phù hợp, nhằm xác định mục tiêu phát triển thể dục thể thao quần chúng trong thời gian tới góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến công góp phần xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến công góp phần xây dựng nông thôn mới (11/06/2013)

Nổi bật ở một số nội dung như: Góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng thu nhập người lao động, giảm nghèo,ổn định cuộc sống ở nông thôn.
Yên Lạc quyết tâm thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội

Yên Lạc quyết tâm thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội (21/05/2013)

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của huyện trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức: kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục suy giảm theo chiều sâu, khủng hoảng nợ công ở Châu Âu, kinh tế trong nước, của tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vốn đầu tư phát triển hạ tầng hạn chế; ảnh hưởng của cơn bão số 5 đã gây thiệt hạn lớn cho sản xuất nông nghiệp.
Nghị quyết HĐND tỉnh - Giảm bớt khó khăn cho đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách

Nghị quyết HĐND tỉnh - Giảm bớt khó khăn cho đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách (01/04/2013)

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; các nghị định của Chính phủ về Bảo vệ tổ dân phố; thi hành pháp lệnh công an xã; thi hành luật dân quan tự vệ, Sở Nội vụ đã chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị xây dựng đề án báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV kỳ họp thứ 2 ban hành Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2011 về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.
Các tin đã đưa ngày: