Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển Giao thông nông thôn

Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển Giao thông nông thôn (26/02/2013)

Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, liền kề với Thủ đô Hà Nội, thuộc vùng châu thổ Sông Hồng với tổng diện tích đất tự nhiên là 1231,76km2, trong đó có 01 thành phố, 01 thị xã, 07 huyện với tổng số 137 xã, phường, thị trấn trong đó có 112 xã, 13 phường và 12 thị trấn.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã đi vào nền nếp

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã đi vào nền nếp (31/01/2013)

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong giai đoạn hiện nay, ngày 22/7/2010 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2010- 2015.
Các tin đã đưa ngày: