Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt chính sách pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh

12/06/2014

Thực hiện Nghị quyết số 81/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND về "Tiếp tục tăng cường việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh", Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh việc quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả tích cực.

Về công tác quy hoạch sử dụng đất

Sở đã tham mưu đề xuất hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm (2011 - 2015) và đã được Chính phủ phê duyệt. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 cho cấp huyện. UBND các huyện, thành, thị đã tiến hành lập, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp huyện. Hiện nay quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của 9/9 huyện, thành, thị đã được UBND tỉnh xét duyệt theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định xong quy hoạch sử dụng đất các phường, thị trấn (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh), UBND các huyện, thành, thị đang chỉ đạo chuyên môn và đơn vị tư vấn chỉnh sửa để trình UBND tỉnh phê duyệt. Đối với các xã còn lại Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đôn đốc, yêu cầu UBND cấp huyện thẩm định, xét duyệt (dự kiến xong trong quý II năm 2014).

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về việc sử dụng đất trồng lúa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp các dự án có nhu cầu sử dụng đất trồng lúa để tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 15/01/2014, Chính phủ đã phê duyệt cho phép tỉnh Vĩnh Phúc được phép chuyển mục đích  sử dụng 197,1 ha đất trồng lúa để thực hiện 101 công trình, dự án trong năm 2013.

Tiếp tục trong quý II năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp rà soát các chỉ tiêu dự án có nhu cầu sử dụng đất trồng lúa tham mưu UBND tỉnh xin Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Kết quả thực hiện chính sách đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh

Theo số liệu thống kê, cập nhật từ các địa phương, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã phê duyệt quy hoạch 161 khu đất có bố trí đất dịch vụ với tổng diện tích 356,11 ha. Ngoài vị trí các khu đất dịch vụ nói trên, các địa phương đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục hồ sơ về điểm đất, trình các cơ quan chức năng phê duyệt.

Theo số liệu tổng hợp đang được theo dõi và cập nhật tại Sở Tài nguyên và Môi trường, đến tháng 12/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình UBND tỉnh ra quyết định thu hồi, giao đất cho các địa phương để thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng và giao đất dịch vụ cho nhân dân được tổng số 55 khu đất liên quan đến đất dịch vụ với tổng diện tích là 240,47 ha. Ngoài 55 khu đất dịch vụ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh thu hồi giao đất theo quy định nói trên, còn một số khu đất dịch vụ đã được UBND các huyện, thành phố, thị xã thu hồi đất đến hộ, tổ chức giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền. Tuy nhiên, các khu đất đó chưa được chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đất đai trình UBND tỉnh giao đất theo quy định.

Ngoài ra, để thu hồi, chuyển mục đích đất trồng lúa khi thực hiện các dự án nói chung và các dự án liên quan đất dịch vụ nói riêng sau khi Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Trên cơ sở các công trình, dự án do UBND các huyện, thành, thị đăng ký nhu cầu, cuối năm 2012 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.368,85 ha đất (trong đó đất trồng lúa nước là 678,79 ha) để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Theo đó toàn tỉnh được phép thu hồi, chuyển mục đích sử dụng 293,85 ha đất để thực hiện 113 công trình, dự án liên quan đến đất dịch vụ.

Theo số liệu rà soát, tổng hợp, báo cáo của các huyện, thành, thị trên địa bàn, tính đến thời điểm tháng 12/2013, trên địa bàn toàn tỉnh cần phải chi trả 181,69 ha đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã lựa chọn và quy hoạch được tổng số 161 khu đất có liên quan đến đất dịch vụ với tổng diện tích là 356,11 ha. Các địa phương cũng đã hướng dẫn cho các hộ dân tiến hành xen ghép và tổ chức bốc thăm các ô đất dịch vụ theo quy định, đồng thời đã tổ chức giao được 1968 ô đất dịch vụ với tổng diện tích 23,78 ha, đạt 13,09% diện tích đất dịch vụ cần chi trả.

Ngoài diện tích đất dịch vụ đã chi trả bằng đất, một số địa phương như thành phố Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Tường, huyện Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên đã chủ động trong việc tri trả đất dịch vụ bằng tiền.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác cấp giấy chứng trên tất cả các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 và đầu tháng 6/2013. Đến tháng 31/12/2013, các huyện, thành, thị đã cấp được 24.181 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân với diện tích 4043,53 ha; trong đó có 8.585 giấy chứng lần đầu và 15.596 giấy chứng nhận cấp đổi, cấp lại. Tính chung toàn tỉnh, đến 31/12/2013 các hộ gia đình, cá nhân đã cấp được 431.370 giấy chứng nhận lần đầu cho các loại đất với diện tích 61.709,17 ha, đạt tỷ lệ 91% diện tích.

Tính từ đầu năm 2013 đến ngày 31/3/2014, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở đã tiếp nhận tổng số 85 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của các tổ chức kinh tế đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã thẩm định xong và Giám đốc Sở đã ký giấy cho 85 tổ chức, với số giấy chứng nhận là 387 giấy, với mục đích sử dụng là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Trình thu hồi với 16 giấy chứng nhận của các tổ chức kinh tế đầu tư hạ tầng do chuyển nhượng hoặc do chia tách lô cấp chung theo quy hoạch chi tiết.

Trong năm vừa qua, Chi cục Quản lý đất đai đã thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho 604 tổ chức, đã được Giám đốc Sở ký giấy. Bên cạnh đó, Chi cục đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt công nhận quyền sử dụng đất cho 384 tổ chức, hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt công nhận quyền sử dụng.

Tháng 11 và tháng 12 năm 2013, Chi cục Quản lý đất đai đã kiểm tra hồ sơ, thẩm định và trình công nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức sử dụng đất lâm nghiệp có diện tích lớn trên địa bàn tỉnh như Công ty TNHH một thành viên Nông - Công nghiệp Tam Đảo, Vườn quốc gia Tam Đảo, Trung tâm khoa học lâm nghiệp Đông Bắc bộ, Trung tâm Phát triển lâm – nông nghiệp Vĩnh Phúc, Trung tâm Giống cây trồng Vĩnh Phúc. Đến nay các tổ chức này đã được tỉnh đồng ý phê duyệt và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận.

Năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu, cấp giấy chứng cho 11/12 xã, phường, thị trấn theo kế hoạch.

Ngoài những công việc đã thực hiện được, hiện nay Chi cục Quản lý đất đai đang tích cực tham mưu lãnh đạo sở phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc và các sở, ngành liên quan trong việc tuyên truyền chính sách pháp luật nhà nước về đất đai; phối hợp với các ngành Công an, Tư pháp... giải quyết các điểm nóng về đất đai liên quan đến đất của các doanh nghiệp và các cơ sở tôn giáo, góp phần ổn định an ninh trật tự của địa phương và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật đất đai nhằm làm tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Văn Lộc

                                            Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Các tin đã đưa ngày: