Thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, những thuận lợi và bất cập

28/10/2014

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng, được Đảng, nhà nước hết sức coi trọng. Triển khai, thực hiện BHYT góp phần chia sẻ nguy cơ bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.


Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh tiến hành khảo sát

về công tác khám chữa bệnh cho nhân dân

Trong những năm qua, nhờ có chính sách về bảo hiểm y tế, đã đã tạo nên những thay đổi quan trọng không chỉ về cơ chế, chính sách tài chính y tế mà còn tác động đến nhiều mặt của hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tỉnh: Hệ thống tổ chức bộ máy và chính sách BHYT từng bước được hoàn thiện, đối tượng tham gia BHYT ngày càng tăng, quyền lợi của người tham gia BHYT được đầy đủ hơn, công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí KCB BHYT đã có những thay đổi tích cực. Theo báo cáo của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh, tỷ lệ dân số tham gia BHYT tăng đều qua các năm (năm 2012 có 629.452 người tham gia tăng 13.353 người so với năm 2011;  đến 31/8/2014 có 663.230 người tham gia). Nếu tính cả đối tượng có thẻ BHYT thân nhân quân đội thì tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2012 đạt 64,5%; năm 2013 đạt 67% và đến tháng 8 năm 2014 đạt 67,5%. Ngành BHXH tỉnh chủ động phối hợp với ngành Y tế, rà soát, thẩm định, đánh giá đối với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu và khả năng tiếp nhận người bệnh đảm bảo theo quy định để phân bổ thẻ, ký hợp đồng đưa các đối tượng đăng ký KCB ban đầu về y tế cơ sở theo hướng thuận lợi cho người bệnh. Quy trình giám định KCB BHYT cho đối tượng có thẻ BHYT được đảm bảo; công tác giám sát việc sử dụng thẻ BHYT, kiểm tra, giám định chi phí KCB BHYT được chú trọng, bố trí giám định viên thường trực tại các cơ sở khám chữa bệnh từ bệnh viện đa khoa huyện trở lên, giám định viên BHYT thực hiện đúng quy trình giám định BHYT, thẩm định chặt chẽ hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán chi phí KCB BHYT, kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót và các biểu hiện lạm dụng quỹ BHYT. Từ đầu năm 2012 đến nay, đã thực hiện 32 cuộc kiểm tra việc sử dụng quỹ KCB BHYT tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, qua kiểm tra thấy các cơ sở y tế đều thực hiện việc ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng KCB BHYT theo quy định; tổ chức việc KCB theo đúng quy trình của Bộ Y tế; khám và điều trị nội, ngoại trú cho người bệnh có thẻ BHYT theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật, người bệnh có thẻ BHYT căn bản được đảm bảo quyền lợi theo đúng quy định, được chăm sóc sức khỏe ban đầu và KCB thuận lợi tại các cơ sở y tế, đặc biệt, người dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc được tham gia BHYT từ nguồn ngân sách nhà nước và được tiếp cận với các dịch vụ y tế ngay từ cơ sở

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT còn gặp phải một số khó khăn sau : Tỷ lệ người dân tham gia BHYT bình quân chung của tỉnh so với cả nước còn thấp (năm 2012 đạt 64,5%, đến tháng 8 năm 2014 đạt 67,5%, cả nước đạt khoảng 70%), một số nhóm đối tượng tự nguyện tham gia BHXH chưa cao (nhân dân tự nguyện đạt trên 10%; người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt khoảng 53%; học sinh, sinh viên đạt trên 80%). Lực lượng giám định viên của BHYT còn thiếu, kinh nghiệm hạn chế (không có giám định viên ở phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế và một số cơ sở KCB ngoài công lập). Công tác đấu thầu thuốc chưa đảm bảo về cơ số, chủng loại và chất lượng; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và năng lực cán bộ y tế còn nhiều bất cập, nhất là y tế tuyến cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu KCB của nhân dân; tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của một số cán bộ y tế chưa tốt, còn gây phiền hà cho người bệnh. Tình hình nợ BHYT vẫn chủ yếu nằm ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động còn khó khăn, tại thời điểm tháng 8/2014 số nợ của BHYT là 7 tỷ đồng (trong đó ngân sách nhà nước nợ: 5 tỷ đồng).

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền về chính sách, pháp luật BHYT còn hạn chế; một số đơn vị chưa có nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động từ đó dẫn tới có nơi, có lúc công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về công tác BHYT chưa được quan tâm đúng mức, bị sao nhãng, thầm chí phó mặc cho ngành BHXH. Một số người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp và một bộ phận nhân dân nhận thức về chính sách BHYT chưa đầy đủ, trách nhiệm thực thi pháp luật chưa nghiêm, dẫn đến số người tham gia BHYT đạt thấp. Một số cơ sở KCB đã bộc lộ khó khăn, hạn chế, yếu kém trong quản lý cũng như thực hiện KCB cho bệnh nhân có thẻ BHYT, đây là một trong những nguyên nhân khiến người dân chưa mặn mà với việc mua thẻ BHYT.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách pháp luật về BHYT cần làm tốt một số giải pháp sau:

Một là, thông qua Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014 - 2015 và 2020 để triển khai thực hiện, đồng thời đưa chỉ tiêu phát triển BHYT là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

Hai là, tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng KCB đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản- nhi) để sớm đưa vào sử dụng giảm bớt sự quá tải và bức xúc trong nhân dân.

Ba là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ BHYT, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu BHYT tại các xã, phường, thị trấn và trường học.

Bốn là, tăng cường quản lý nhà nước trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT, quản lý tốt đối tượng tham gia BHYT từ cơ sở, tăng cường quản lý Quỹ BHYT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ BHYT, hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHYT.

Năm là, kiện toàn bộ máy tổ chức của các cơ sở y tế trên địa bàn, có cơ chế đặc thù trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực đặc biệt là Bác sỹ cho các cơ sở y tế, khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực như hiện nay.

Sáu là, nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc đấu thầu thuốc đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, chủng loại.

Bảy là, nâng cao chất lượng KCB, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, đảm bảo sự hài lòng của người bệnh nói chung, người bệnh có thẻ BHYT nói riêng./.

                                       Hà Thị Thanh Nhàn

                                       Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội

 

Các tin đã đưa ngày: