Hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh

09/06/2017

Sáng 9/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh về quy định cụ thể chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn, tổ dân phố. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng  dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh, các chế độ chính sách, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, từ đó, thu hút được nhiều người có trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ tham gia đảm nhiệm hoạt động không chuyên trách tại cơ sở, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do số lượng người hoạt động không chuyên trách vượt quá 11.819 người so với quy định của Trung ương, mặc dù kinh phí chi trả hằng năm cho đối tượng này lên tới 210 tỷ đồng song số tiền thực nhận của một người còn thấp khiến nhiều người chưa thực sự mặn mà với công việc. Một số nơi trong một thôn có nhiều chi bộ và các tổ chức đoàn thể khác cùng hoạt động nên chưa có tính đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý; vẫn còn nhiều người hoạt động không chuyên trách có năng lực hạn chế, chưa có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm chưa cao, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của địa phương. 

Với những hạn chế kể trên, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20 với những chính sách mới được xây dựng nhằm mục đích căn cứ sắp xếp, bố trí lại đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo hướng tăng cường kiêm nhiệm, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách; giải quyết chính sách cho những người thôi việc do sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ; giảm tổng kinh phí phải chi trả, tăng mức thu nhập hàng tháng và nâng cao hiệu quả hoạt động cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Các chức danh bố trí hoạt động kiêm nhiệm tùy theo tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ để đến năm 2021 mỗi thôn, tổ dân phố bố trí tối đa không quá 3 người hoạt động không chuyên trách. Theo đó, toàn tỉnh sẽ giảm 1.067 người hoạt động không chuyên trách và giảm khoảng 53 tỷ đồng/năm kinh phí chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho đối tượng này. 

Khẳng định việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20 không chỉ góp phần ổn định tình hình chính trị địa phương mà còn thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của tỉnh, các đại biểu cũng chỉ ra trong dự thảo Tờ trình chưa đề cập đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách; cần tổng kết thực tiễn, đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động của các chức danh kiêm nhiệm để từ đó rút kinh nghiệm tiếp tục triển khai. Một số ý kiến phản biện cho rằng việc bố trí 3 người không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là quá ít không thể đảm đương hết nhiệm vụ được giao; nên quy định rõ mức phụ cấp đối với từng chức danh kiêm nhiệm; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết; có đánh giá tác động đối với những người trong phạm vi điều chỉnh, tinh giản.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh: Những ý kiến tham gia phản biện sẽ là kênh thông tin quan trọng giúp cho hoạt động thẩm tra Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh về quy định cụ thể chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn, tổ dân phố của HĐND tỉnh. Đồng thời, giúp UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách phù hợp hơn với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền các cấp. 

Tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý, phản biện của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, hoàn chỉnh Dự thảo. Đồng thời khẳng định, sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao từ phía người dân để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả tích cực nhất.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: