Tiếp tục đổi mới hoạt động củaThường trực HĐND tỉnh

06/07/2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh được đổi mới, triển khai quyết liệt, toàn diện; giải quyết tốt những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức hội nghị chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND; giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngay từ đầu năm 2017, với quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND tỉnh. Trong đó, phân công các cơ quan chủ trì, phối hợp, tham mưu và thực hiện, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh cũng đã ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ triển khai công việc theo từng tháng, bảo đảm thực hiện quyết liệt, toàn diện. Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, quy định, quy trình công tác, phân công nhiệm vụ, phối hợp giữa các bộ phận để giải quyết những vướng mắc và có những chỉ đạo trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh duy trì đều đặn cuộc họp giao ban với các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh định kỳ hàng tháng để cùng trao đổi, báo cáo tiến độ hàng tháng và định hướng nội dung quan trọng trong hoạt động tháng tới theo đúng yêu cầu. Việc tổ chức, duy trì cuộc họp giao ban hàng tháng đã phát huy trí tuệ, sự đoàn kết trong tập thể Thường trực HĐND tỉnh.

Việc phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh, như nội dung liên quan đến đầu tư công, quản lý ngân sách Nhà nước, cơ chế, chính sách theo những quy định mới được triển khai chặt chẽ, bài bản, khoa học, bảo đảm đúng quy định. Từ đầu năm 2017 đến hết tháng 5/2017, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào 52 văn bản, trong số đó, số văn bản Thường trực HĐND tỉnh trả lời trước 7 ngày làm việc là 39 văn bản; số văn bản trả lời sau 7 ngày làm việc là 13 văn bản; 13 văn bản UBND tỉnh trình chưa có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc thiếu hồ sơ theo quy định. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nội dung giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; các nội dung Thường trực HĐND tỉnh trả lời UBND tỉnh đúng tiến độ về thời gian, chất lượng theo quy định và yêu cầu của từng nội dung công việc. Một số tồn tại, thiếu sót trong công tác phối hợp đã được Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh rút kinh nghiệm kịp thời.

Trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh luôn xác định nâng cao hiệu quả giám sát là nhiệm vụ trọng tâm với nhiều cải tiến đáng kể. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động giám sát theo luật định; tăng cường phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh triển khai bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực, tổ đại biểu, các Ban HĐND các cấp và các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm kết quả giám sát khách quan, toàn diện. Nhìn chung, các cuộc giám sát đều bám sát mục tiêu, định hướng, nghị quyết của cấp ủy và HĐND, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thông qua giám sát giúp cho HĐND nắm rõ hơn về tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan Nhà nước và việc chấp hành các nghị quyết HĐND; đồng thời phát hiện, kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả. Cụ thể là Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016; đối tượng chịu sự giám sát là UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Đảo và một số trường học trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để phục vụ cho giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (kỳ họp giữa năm 2017), Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát trực tiếp với UBND tỉnh, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành, thị: Bình Xuyên, Vĩnh Yên và Phúc Yên về công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2016. Trên cơ sở giám sát trực tiếp việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục,thực trạng công tác quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã làm rõ những kết quả đạt được, chưa đạt được, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành và phương hướng trong thời gian tới để Thường trực HĐND tỉnh báo cáo trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

Thực hiện đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và nhằm tăng cường trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. Trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 của UBND tỉnh gửi, Thường trực HĐND tỉnh đã giao cho các Ban HĐND tỉnh tổ chức các buổi làm việc thực tế tại cơ sở để nắm bắt thông tin. Các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh. Qua thẩm tra đã giúp các Ban HĐND tỉnh xem xét chính xác, khách quan, toàn diện, kịp thời, tính hợp lý, hợp pháp, khả thi của các nội dung trong báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. Trên cơ sở thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh nắm được các thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát giải quyết kiến nghị cử tri theo quy định của pháp luật. Sau hội nghị giám sát, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả giám sát về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh theo quy định.

Tổ chức hội nghị chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND là điểm mới và là phiên chất vấn đầu tiên của Thường trực HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Về nội dung chất vấn được lựa chọn dựa trên cơ sở xem xét những vấn đề bức xúc, đang được xã hội, cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn các nhóm vấn đề còn nhiều bất cập như: Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh; việc xử lý vi phạm Luật Đất đai; việc quản lý, khai thác cát, sỏi; việc quản lý ô nhiễm môi trường nông thôn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để đưa ra chất vấn. Các nội dung chất vấn được thủ trưởng các cơ quan liên quan trả lời thẳng thắn, đầy đủ, không né tránh vấn đề mà đại biểu HĐND đã chất vấn, trong đó, xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập để đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát. Tại phiên chất vấn, đã có 27 lượt câu hỏi và 29 lượt trả lời, trong đó, có 21 câu hỏi về quản lý Nhà nước về đất đai, 5 câu hỏi về ô nhiễm môi trường và 3 câu hỏi quản lý Nhà nước về khai thác cát, sỏi. Sau phiên chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh có Thông báo kết luận về kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh làm rõ nội dung chất vấn cần điều tra, xác minh và những nội dung đã trả lời nhưng chưa rõ ràng trả lời đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh kết quả phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

Kết quả của việc đổi mới mạnh mẽ về phương thức và năng lực hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh; sự phân công trách nhiệm rõ ràng, sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan đã tạo nên những dấu ấn quan trọng trong hoạt động HĐND tỉnh, khẳng định là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Nguyễn Ngọc Bình

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: