Sông Lô phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

14/09/2017

Những năm qua, huyện Sông Lô luôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, tạo tiền đề thuận lợi sớm đưa Sông Lô trở thành huyện NTM.

Với sự đóng góp của nhân dân, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tứ Yên (Sông Lô) đã được bê tông hóa theo chuẩn nông thôn mới. Ảnh Toàn Nguyễn
 

Chương trình xây dựng NTM được Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô xác định là một chương trình lớn, cần nhiều kinh phí đầu tư cho các công trình; trong khi đó, Sông Lô lại là huyện miền núi còn nhiều khó khăn. Vì vậy để thực hiện thành công chương trình, ngoài việc sử dụng hợp lý nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì việc quan trọng là phải huy động và dựa vào sức dân để thực hiện. Bởi chính người dân vừa là chủ thể, vừa là những người trực tiếp hưởng lợi từ thành quả của công cuộc xây dựng NTM đem lại. Một trong những chủ trương của huyện đó là thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực của người dân đóng góp ý kiến, tham gia kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí trong xây dựng NTM.

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ và đồng tình thực hiện các mục tiêu của chương trình xây dựng NTM được các cấp, ngành trong huyện tăng cường và có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức, phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Huyện ủy, UBND huyện quán triệt các xã, thị trấn chấp hành nghiêm chỉnh, tạo mọi điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc thực hiện QCDC phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phổ biến, thông báo rộng rãi và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân ngay từ khi thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng đề án xây dựng NTM; huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa, khu thể thao, đường giao thông, kênh mương thủy lợi; lựa chọn các công trình và hình thức tổ chức thực hiện.

Người dân được tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng NTM nên phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung nguồn lực cùng cấp uỷ, chính quyền đầu tư cho xây dựng NTM. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, tự giác hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua, đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống tương thân tương ái; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; chấp hành tốt quy định của pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh; góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Đặng Trung Thành, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân vận Huyện ủy Sông Lô cho biết: “Có thể khẳng định, thông qua việc tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ đã tạo sức lan tỏa, làm chuyển đổi căn bản nhận thức của người dân, đoàn kết, đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tự nguyện tham gia ủng hộ ngày công lao động, đất đai và tiền mặt để xây dựng nông thôn mới. 6 tháng đầu năm 2017, nhân dân trong toàn huyện đã đóng góp được hơn 5,1 tỷ đồng để xây dựng các công trình xây dựng NTM, phát triển kinh tế -xã hội. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 10/16 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Thời gian tới, huyện Sông Lô tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia, chung sức xây dựng NTM; chú trọng công tác lấy ý kiến của người dân đối với tất cả các công trình xây dựng tại địa phương. Nâng cao năng lực Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân; tăng cường công tác giám sát việc thu, chi, quản lý, sử dụng các nguồn vốn, nhất là việc sử dụng nguồn tiền do nhân dân đóng góp, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Nguồn: báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: