Nâng chất lượng, hiệu quả đầu tư công

05/09/2018

Sau hơn 3 năm triển khai Luật Đầu tư công (2015- 2018), với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động đầu tư công.

Nhà nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Khánh Linhh
 

Tháng 4/2016, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng chợ Vĩnh Yên. Đến tháng 7/2016, UBND tỉnh đã có văn bản giao cho thành phố Vĩnh Yên làm chủ đầu tư dự án; nghiên cứu bố trí vốn, nguồn lực đáp ứng yêu cầu xây dựng để đảm bảo tiến độ thi công trong thời gian sớm nhất. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, trên cơ sở các quy định của Luật Đầu tư công, thành phố Vĩnh Yên đã bố trí nguồn vốn trên 250 tỷ đồng triển khai xây dựng chợ Vĩnh Yên, tổng diện tích mặt sàn hơn 21.300m2, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của khoảng 1.200 hộ.

Sau hơn 1 năm triển khai thi công, đến tháng 8/2018, công trình chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra, tạo điểm nhấn phát triển thương mại, dịch vụ của thành phố Vĩnh Yên và của tỉnh. Đây được xem là công trình tiêu biểu của thành phố kể từ khi triển khai hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách theo các quy định của Luật Đầu tư công.

Để triển khai Luật Đầu tư công trên địa bàn được hiệu quả, thành phố Vĩnh Yên tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường tổ chức triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Cử cán bộ chuyên môn của thành phố và xã, phường tham gia các lớp tập huấn, các buổi tọa đàm được các sở, ngành tổ chức, để nâng cao hiểu biết, trao đổi và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư công.

Kể từ khi triển khai Luật Đầu tư công đến nay, thành phố Vĩnh Yên đã lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư gần 140 dự án, với tổng kinh phí gần 1.670 tỷ đồng; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư với 118 dự án, tổng mức đầu tư được phê duyệt gần 870 tỷ đồng, tiết kiệm trên 240 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư; triển khai lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 41 dự án với tổng kinh phí trên 120 tỷ đồng; phê duyệt quyết toán 97 dự án hoàn thành với tổng giá trị quyết toán được duyệt trên 711 tỷ đồng, giảm so với trình quyết toán gần 21 tỷ đồng…

Qua đánh giá của thành phố, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình, dự án thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn cơ bản đảm bảo đúng quy định Luật Đầu tư công. Việc triển khai thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; giao kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư công hàng năm đúng quy định, các dự án đảm bảo được vốn để triển khai thực hiện hoàn thành theo đúng tiến độ, không phát sinh nợ xây dựng cơ bản; tiến độ thi công, hoàn thành quyết toán các dự án không phải bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng thời gian cam kết…

Chất lượng, hiệu quả nguồn vốn đầu tư ngày càng được nâng lên. Giai đoạn 2016 - 2018, thành phố ưu tiên đầu tư cho cơ sở vật chất giáo dục. Đến nay, cơ sở vật chất giáo dục cơ bản được hoàn thiện, các trường học đảm bảo đủ lớp học, phòng học chức năng.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục quán triệt, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công. Xem xét điều chỉnh chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất cho phù hợp thực tế để các hộ dân đồng tình ủng hộ, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án được triển khai xây dựng...

Nguyễn Khánh

Các tin đã đưa ngày: