Thực hiện Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh: Quyết sách đúng, đồng thuận tạo chuyển biến

04/05/2019

Tỉnh Vĩnh Phúc dành nguồn lực và vận dụng các chính sách phù hợp với thực tiễn để ban hành nghị quyết về hỗ trợ CB, CCVC, LĐHĐ thôi việc theo nguyện vọng không chỉ thể hiện sự quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy Nhà nước mà còn nói lên sự quan tâm, trách nhiệm của tập thể với cá nhân trong công tác cán bộ. Với cách làm công khai, minh bạch và mang tính nhân văn, Vĩnh Phúc đã tạo tự đồng thuận, ủng hộ từ cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy cơ quan Nhà nước.

Cán bộ xã Lũng Hòa (Vĩnh Tường) nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Dương Hà

Tiếp tục tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh và thực hiện hiệu quả Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC, HĐND tỉnhban hành Nghị quyết 37 bổ sung một số cơ chế, chính sách. Theo đó, ngoài CCVC, LĐHĐ được hưởng hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng, cán bộ thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã cũng được hỗ trợ khi tự nguyện thôi việc. Cùng với mở rộng đối tượng áp dụng, thời gian thực hiện Nghị quyết 37 kéo dài từ ngày 20/12/2018 hết ngày 31/12/2020.

Là cán bộ cấp xã thôi việc theo nguyện vọng, ông Lam Xuân Tiến, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù (Tam Đảo) cho biết: "Tôi thấy đây là nghị quyết đúng đắn, nhiều ưu việt, không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với đội ngũ CB, CCVC nói chung, mà phù hợp thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của CB, CCVC".

Do thời gian công tác không còn nhiều, sức khỏe giảm sút, bà Dương Thị Hoàn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lũng Hòa (Vĩnh Tường) đã tự nguyện viết đơn thôi việc theo nguyện vọng. Thủ tục, hồ sơ thôi việc của bà Hoàn đã được các cơ quan chức năng hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng. Bà Hoàn cho biết, Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh có ý nghĩa nhân văn to lớn, cũng là niềm mong mỏi của nhiều cán bộ như chúng tôi, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với CCVC, NLĐ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã.

Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh quy định, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thôi việc theo nguyện vọng, ngoài được hưởng hỗ trợ một lần với mức 500 nghìn đồng/tháng làm việc có đóng BHXH, kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh; mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/người, mỗi năm làm việc được tính thêm bằng ½ tháng lương hiện hưởng gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức hỗ trợ thấp nhất bằng 1 tháng lương hiện hưởng… Các thủ tục hồ sơ thôi việc theo nguyện vọng được các cơ quan chức năng tiếp nhận, thụ lý, giải quyết kịp thời, nhanh chóng.

Đến ngày 16/4/2019, UBND tỉnh đã cấp kinh phí giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng cho 809 trường hợp, với tổng số tiền trên 144 tỉ đồng; trong đó, riêng thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị quyết 37 là 28 trường hợp với tổng số tiền trên 5,8 tỉ đồng.

Thực tế, Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh ban hành vừa thể hiện sự quyết tâm của tỉnh về sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vừa đáp ứng sự mong đợi của đội ngũ cán bộ, CCVC, NLĐ hiện nay. Tuy nhiên, trong lộ trình tinh giản biên chế, ở một số địa phương xã, phường, thị trấn đang thiếu cán bộ, công chức, gây khó khăn trong giải quyết công việc.

Đồng chí Lưu Xuân Năm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạo Trù (Tam Đảo) cho biết, chỉ trong 4 tháng, địa phương có tới 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã tự nguyện thôi việc theo nguyện vọng. Để đảm bảo công việc, dưới sự chỉ đạo của cấp trên, Đạo Trù đã kiện toàn, bầu xong hai chức danh. Các đồng chí được bầu đều là cán bộ có trình độ, năng lực, có uy tín với bà con đồng bào dân tộc Sán Dìu.

Vĩnh Tường là huyện có nhiều cán bộ thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Tường cho biết, đến thời điểm này, Vĩnh Tường có 7 đồng chí tự nguyện thôi việc theo nguyện vọng, chủ yếu ở các xã, thị trấn. Để bổ sung cán bộ, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn, bầu các chức danh còn thiếu, nhất là các chức danh chủ chốt như Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã.

Tránh tình trạng thiếu cán bộ cốt cán cấp xã, gây khó khăn trong giải quyết công việc ở địa phương. Cơ bản, các địa phương đều đã kiện toàn, bầu xong các chức danh đang thiếu và các đồng chí được giới thiệu bầu, bổ nhiệm vào các chức danh đó đều là những cán bộ thuộc diện quy hoạch, đồng thời là những cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất, đủ điều kiện, trong đó, nhiều đồng chí là cán bộ trẻ.

Thanh Tuyền

 
Các tin đã đưa ngày: