Giải quyết kiến nghị của cử tri: Đúng đầu mối, rõ kết quả

29/09/2021

Quan tâm trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã và đang được HĐND tỉnh thường xuyên thực hiện. Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị được tiếp thu và giao đến đúng đầu mối để làm rõ và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân đối với đại biểu HĐND các cấp và chính quyền địa phương.

 

Qua kiến nghị của cử tri, nhiều tuyến đường ở tổ dân phố Yên Cát, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường được đầu tư cải tạo, xây dựng, giúp người dân đi lại thuận lợi. Ảnh: Phương Loan
 

 

Kịp thời phối hợp giải quyết kiến nghị

Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã huyện Vĩnh Tường có công suất 8.000m3/ngày đêm được đầu tư xây dựng từ năm 2014. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng được sử dụng nước sạch của người dân ở 12 xã của huyện Vĩnh Tường, trong đó có xã Cao Đại. Tuy nhiên, ở xóm Phần Đường, thôn Đại Đình, xã Cao Đại vẫn có hơn 100 hộ dân chưa được sử dụng nước sạch.

Trước thực trạng đó, tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Vĩnh Tường, cử tri xã Cao Đại đã kiến nghị lắp đặt đường ống để cung cấp nước sạch cho các hộ dân khu vực này. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chuyển nội dung này đến các cấp, ngành chức năng giải quyết.

Đến nay, dự án bổ sung tuyến ống phân phối, ống cấp nước cho hơn 2.500 hộ có nhu cầu sử dụng và lắp đặt đồng hồ cho hơn 12.000 hộ dân, trong đó, có hơn 100 hộ dân thuộc xóm Phần Đường, thôn Đại Đình, xã Cao Đại. Dự kiến dự án sẽ triển khai trong năm 2021.

Để nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các tổ đại biểu thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng thành phần, đối tượng và tiếp xúc trực tiếp tại các khu dân cư để cử tri được bày tỏ những kiến nghị, nguyện vọng của mình ngay tại cơ sở.

Đơn cử, trước và sau kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều điểm tiếp xúc cử tri ở trung tâm xã, phường, thị trấn. Ngoài những kiến nghị được trả lời ngay tại buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và gửi đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết 27 kiến nghị, trong đó, có 21 kiến nghị thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách; 4 kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; 2 kiến nghị thuộc lĩnh vực pháp chế.

Sau khi tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp trong việc phân loại, giải quyết, trả lời cử tri. Do đó, các kiến nghị đều được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố làm rõ, trả lời theo đúng thẩm quyền.

Các cơ quan, đơn vị khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri đều nghiêm túc, có trách nhiệm trong việc xem xét, nghiên cứu trả lời. Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri được xây dựng rõ ràng, đầy đủ theo từng lĩnh vực và phân định rõ ý kiến nào đã giải quyết, ý kiến nào đang giải quyết.

Các ý kiến chưa giải quyết xong, UBND tỉnh đều đưa ra kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Để việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được kịp thời, Thường trực HĐND tỉnh, các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng.

Củng cố niềm tin của nhân dân

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực HĐND tỉnh, nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu và giải quyết thấu đáo, giúp củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đến nay, trong tổng số 27 kiến nghị tổng hợp trước và sau kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVI, có 7 ý kiến đã được giải quyết dứt điểm; 13 ý kiến đang được xem xét, giải quyết. Kết quả giải quyết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để cử tri và nhân dân nắm được.

Ông Nguyễn Hữu Nhân, cử tri thị trấn Vĩnh Tường cho biết: "Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cấp có thẩm quyền lắng nghe, giải quyết, trả lời kịp thời, thấu đáo, làm cho cử tri chúng tôi thêm tin tưởng vào đại biểu HĐND các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương".

Phát huy những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri; làm tốt việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị, trong đó, phát huy vai trò trách nhiệm của các ban, tổ đại biểu HĐND.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm, quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tích cực theo dõi, nắm bắt việc giải quyết ý kiến, kiến nghị trên thực tế để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và thông tin đến cử tri; nâng cao chất lượng báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri theo hướng đi thẳng vào vấn đề, rõ kết quả, rõ tiến độ thực hiện.

Thanh Huyền

 
Các tin đã đưa ngày: