Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

03/12/2021

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 207 của HĐND tỉnh về một số cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm (GQVL) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (giai đoạn 2016-2020) đã đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

 

Sinh viên Trường cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 trong giờ thực hành. Ảnh: Dương Chung
 

Nhằm tạo đột phá trong công tác dạy nghề và GQVL trên địa bàn tỉnh, năm 2015, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 207 về một số chính sách hỗ trợ các hoạt động giáo dục nghề nghiệp và GQVL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và tiếp tục ban hành Nghị quyết số 42 (năm 2018) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 207.

Quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp các sở, ngành liên quan thường xuyên rà soát, đánh giá để kịp thời khắc phục những bất cập; tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm để người lao động, nhân dân biết, tiếp cận; tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chính sách GQVL các cấp; thành lập các đoàn kiểm tra công tác chi trả hỗ trợ chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản; kiểm tra, giám sát việc thực hiện cho vay GQVL từ nguồn vốn của tỉnh ủy thác qua Ngân hàng CSXH tại 9 huyện, thành phố…

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 207, toàn tỉnh đã có gần 11.400 hộ được vay vốn GQVL với số tiền hơn 447 tỷ đồng đồng, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 12.300 lao động; 1.165 hộ được vay vốn xuất khẩu lao động (XKLĐ) với số tiền hơn 80,7 tỷ đồng, GQVL cho gần 1.200 lao động; hơn 6.300 lao động được hỗ trợ chi phí khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản với số tiền hơn 66,6 tỷ đồng.

Công tác XKLĐ trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực, có sự chuyển dịch theo hướng tăng ở các thị trường thu nhập cao, đòi hỏi khắt khe về trình độ, sức khỏe, tác phong công nghiệp, ngoại ngữ.

Nếu như trong giai đoạn 2011-2015, Hàn Quốc và Đài Loan là hai thị trường xuất khẩu lao động chủ lực của tỉnh, sang giai đoạn 2016-2020, với chính sách hỗ trợ của tỉnh, số lượng lao động xuất khẩu, thực tập sinh ở Nhật Bản đang chiếm tỷ lệ lớn nhất (51,91%) trong tổng số lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

Cùng với đó, đã có 1.650 lao động và 232 người truyền nghề (nghệ nhân, thợ giỏi cấp tỉnh) được hưởng chính sách truyền nghề với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 7,6 tỷ đồng. Sau khi được truyền nghề, lao động được bố trí việc làm hoặc tự tạo việc làm ở các cơ sở sản xuất trong làng nghề tại địa phương với công việc và thu nhập ổn định.

Chính sách hỗ trợ truyền nghề phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu học nghề, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả làng nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống tại khu vực nông thôn.

Đối với chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp THPT học trung cấp hoặc cao đẳng, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp, giai đoạn 2019-2020, toàn tỉnh đã thẩm định và hỗ trợ cho hơn 22 nghìn người với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đã tác động tích cực đến kết quả GQVL trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh GQVL cho hơn 123 nghìn lao động (bình quân mỗi năm GQVL cho khoảng 24 nghìn lao động), đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2020. Trong đó, GQVL trong nước cho hơn 113.700 người, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài gần 9.300 người.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên theo học 14 nhóm ngành, nghề công nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 15 (năm 2020) của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Sau khi học sinh, sinh viên tốt nghiệp, có hợp đồng lao động làm việc trên địa bàn tỉnh ít nhất 12 tháng sẽ được hỗ trợ theo thời gian thực học. Không chỉ thu hút học sinh tham gia học nghề, chính sách hỗ trợ sẽ tạo động lực để các em sau khi tốt nghiệp sẽ tìm kiếm việc làm tại tỉnh, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; đồng thời, thu hút học sinh tại các tỉnh, thành khác trên cả nước theo học nghề và ở lại làm việc tại tỉnh.

Tin rằng, với các chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp với thực tiễn, công tác đào tạo nghề, GQVL trên địa bàn tỉnh giai đoạn tới sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Mai Anh

 
Các tin đã đưa ngày: