Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công

18/04/2022

Mặc dù đạt kết quả giải ngân cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên, số tiền giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) hết quý I/2022 của tỉnh vẫn chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với tổng nguồn vốn được giao. Các biện pháp quyết liệt đang được tỉnh đưa ra chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư khẩn trương tăng tốc để phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

 

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đưa vào sử dụng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh

 

Năm 2022, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tính đến hết quý I là hơn 7.500 tỷ đồng; trong đó, vốn kế hoạch đầu tư công Trung ương giao gần 7.000 tỷ đồng, bao gồm gần 800 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, còn lại là vốn ngân sách địa phương.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân VĐTC trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao sớm kế hoạch vốn chi tiết năm 2022 cho các chương trình, dự án từ cuối năm 2021, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Quy định cụ thể các mốc thời gian hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2022; thường xuyên rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của dự án theo quy định. Thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân VĐTC ở cấp tỉnh và chỉ đạo thành lập các tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn cấp huyện.

Phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của các dự án trọng điểm; yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch cụ thể và cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2022 của từng dự án; giao chỉ tiêu GPMB năm 2022 và yêu cầu UBND cấp huyện ký cam kết về tiến độ GPMB với các chủ đầu tư…

Nhờ vậy, công tác giải ngân VĐTC quý I đã có những chuyển biến và đạt kết quả cao so với cùng kỳ năm 2021 với khối lượng thực hiện và giải ngân vốn năm gần 770 tỷ đồng đạt trên 11% so với tổng kế hoạch vốn được giao, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Cùng với đó, phê duyệt chủ trương đầu tư, đủ điều kiện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo quy định với 20 dự án cấp tỉnh và 17 dự án cấp huyện, xã; phê duyệt dự án đầu tư, đủ điều kiện bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2022 với 7 dự án cấp tỉnh và 12 dự án cấp huyện, xã.

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho 8 dự án cấp tỉnh với 45 gói thầu (trong đó có 16 gói thầu qua mạng), tổng giá gói thầu là 650 tỷ đồng. Thực hiện thẩm tra, quyết toán 8 dự án hoàn thành với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng…

Tuy đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng xét tổng quan tỷ lệ giải ngân quý I vẫn còn thấp so với tổng nguồn vốn được giao; công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm, nhất là đối với các dự án trọng điểm về hạ tầng các lĩnh vực văn hóa xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, nghĩa trang,...) trong khi nguồn vốn năm 2022 dành cho các dự án này chiếm 50% tổng vốn của công trình trọng điểm, nên đến nay chưa phân khai được.

Tiến độ thực hiện của một số dự án còn chậm, phải thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án. Tiến độ thu hồi vốn tạm ứng của các dự án có số dư vốn ứng lớn ứng, kéo dài chưa đảm bảo theo kế hoạch.

Một số dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2022 nhưng chậm tiến độ thực hiện điển hình như Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc vay vốn WB; Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc vay vốn ADB; Dự án Cầu Đầm Vạc vay vốn OFID; Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên (tuyến bến phía nam đường sắt); ...

Theo kế hoạch trong quý II toàn tỉnh phấn đấu giải ngân được khoảng 4.000 tỷ đồng, đạt 40% so với kế hoạch giao bao gồm cả nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 kéo dài sang năm 2022, tạo đà để hoàn thành kế hoạch cả năm.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh quyết liệt chỉ đạo điều hành, yêu cầu các cấp, các ngành, các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm phân khai chi tiết nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 chậm nhất trong Quý II/2022; xử lý nghiêm các chủ đầu tư không hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện các dự án; cam kết thực hiện giải ngân chi tiết đến từng dự án đặc biệt là đối với các công trình trọng điểm. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành GPMB, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân từng dự án theo ngành, lĩnh vực phụ trách và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án.

Định kỳ hằng tháng, lãnh đạo tỉnh sẽ kiểm tra tiến độ các dự án chậm giải ngân, chỉ đạo thu hồi vốn đối với các dự án chậm triển khai, điều chuyển nguồn vốn sang các dự án đảm bảo tiến độ giải ngân; làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện giải ngân VĐTC.

Tăng cường phân cấp, ủy quyền, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; tiếp tục xác định kết quả giải ngân VĐTC là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan…

Bài, ảnh: Nguyễn Khánh

Các tin đã đưa ngày: