Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

05/08/2021

Trụ sở HĐND- UBND tỉnh.

1. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH:

Phó Trưởng Ban : Ông Kiều Xuân Thọ

Phó Trưởng Ban: Bà Trần Thị Thanh Tâm

Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Thanh Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tam Dương;

- Ông Đàm Hữu Khanh - Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường;

- Ông Trương Đức Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Ông Lê Đăng Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sông Lô;

-  Ông Phùng Đắc Chiến - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 2. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI:

Trưởng Ban: Bà Đỗ Thị Thanh Hương

Phó Trưởng ban: Bà Hà Thị Thanh Nhàn

Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Văn Huyến - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Đỗ Thị Ngọc Hân - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ông Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Ông Nguyễn Đặng Tạo - Chánh Văn phòng Thành ủy Vĩnh Yên.

3. BAN PHÁP CHẾ

Trưởng ban: Ông Nguyễn Thái Thịnh

Phó Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Minh Hiên

Các Ủy viên:

- Ông Hà Đình Nhã - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Lập Thạch;

- Ông Bùi Hữu Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Ông Hoàng Nam Chung - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Nguyễn Thành Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo;

- Ông Nguyễn Phương Nam - Phó  Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

 

Các tin đã đưa ngày: