Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

28/10/2013

 


 

Trụ sở
Tòa nhà HĐND - UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Trãi,
phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Điện thoại: 0211.3843506, fax: 0211.3843507

Email: hdnd@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Chánh Văn phòng: Vũ Giang Hậu
Điện thoại: 0211.3861405

Email: hauvg@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh Văn phòng: Trương Đức Tuấn

Điện thoại: 0211.3720827

 

 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 

1. PHÒNG TỔNG HỢP - TUYÊN TRUYỀN

 

Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Tuyên.

Điện thoại: 0211.3846.128

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thúy Liễu

 

2. PHÒNG KINH TẾ - NGÂN SÁCH

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hiệp
Điện thoại: 0211.3844028.

Phó Trưởng Phòng: Dương Quốc Chính

Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Huệ Tâm.

 

3. PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

 

Trưởng phòng : Hà Thị Thanh Nhàn
Điện thoại: 0211.3720.827

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Độ

 

4. PHÒNG PHÁP CHẾ

Phó Trưởng phòng: Trần Bình Quyền

Điện thoại: 0211.3717.824

 

5. PHÒNG HÀNH CHÍNH -  TỔ CHỨC- QUẢN TRỊ

Trưởng phòng: Phan Việt Hùng

Phó Trưởng phòng: Lưu Thị Hoàng Anh

 

III. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (Xem chi tiết tại đây).

 

Các tin đã đưa ngày: