Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

02/08/2021

 


 

Trụ sở
Tòa nhà HĐND - UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Trãi,
phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Điện thoại: 0211.3843506, fax: 0211.3843507

Email: hdnd@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng: Vũ Giang Hậu
Phó Chánh Văn phòng: Trần Thanh Oai

Phó Chánh Văn phòng: Trương Đức Tuấn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Hòa

 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. PHÒNG CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

- Trưởng phòng: Trần Bình Quyền

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Độ

- Chuyên viên: Đường Thị Loan

- Chuyên viên: Nguyễn Thị Huệ Tâm

   2. PHÒNG CÔNG TÁC QUỐC HỘI

- Phó Trưởng phòng phụ trách phòng: Nguyễn Hương Giang

- Chuyên viên: Hà Việt Dũng

- Chuyên viên: Kiều Tuấn Hoàng

3. PHÒNG THÔNG TIN VÀ DÂN NGUYỆN

 Trưởng phòng: Phan Việt Hùng

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuyên

- Chuyên viên: Nguyễn Thị Trang

4. PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ

- Phó Trưởng phòng phụ trách phòng: Dương Quốc Chính

 - Phó Trưởng phòng: Lưu Thị Hoàng Anh

- Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thúy Liễu

- Chuyên viên: Nguyễn Thị Bích Vân

- Nhân viên: Kiều Thị Thu Hà

- Nhân viên: Trần Thị Tuyết Nhung

- Nhân viên: Nguyễn Thị Minh Huệ

- Nhân viên: Đào Thị Mai

- Văn thư: Nguyễn Thị Thu Hường

 

Các tin đã đưa ngày: