Ban pháp chế HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội Thành phố Vĩnh Yên (09/06/2017)

Sáng ngày 8/6/2017, Ban pháp chế HĐND Thành phố đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Vĩnh Yên. Đồng chí Đoàn Thị Bạch Hằng, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố chủ trì buổi giám sát....

Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016-2021 (04/01/2017)

Trong 2 ngày (29 - 30/12/2016), HĐND huyện Sông Lô tổ chức Kỳ họp lần thứ 3, khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021. ...

HĐND các huyện: Lập Thạch, Vĩnh Tường tổ chức kỳ họp cuối năm (24/12/2016)

Sáng 22/12/2016, HĐND huyện Lập Thạch tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 3, khóa XVIII. Tới dự có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh....

HĐND thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc tổ chức kỳ họp cuối năm (20/12/2016)

Trong 2 ngày 20 và 21/12, HĐND thành phố Vĩnh Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017...

Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp (21/07/2016)

Ngày 20/7/2016, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ hai để bàn, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Các đồng chí: Lê Minh Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện..

Kỳ họp thứ nhất HĐND các huyện Tam Dương, Bình Xuyên và Sông Lô nhiệm kỳ 2016-2021 (05/07/2016)

* Ngày 4/7/2016, HĐND huyện Tam Dương khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện Tam Đảo khóa II, nhiệm kỳ 2016- 2021: Kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND, UBND huyện (01/07/2016)

Ngày 30/6/2016, HĐND huyện Tam Đảo khóa II, nhiệm kỳ 2016- 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Nhất. Tới dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí: Nguyễn Bá Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh...

Kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã Phúc Yên, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021: Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thị xã (01/07/2016)

Sáng 30/6/2016, HĐND thị xã Phúc Yên khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND thị xã. Đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phúc Yên điều hành kỳ họp. ..

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Vĩnh Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (01/07/2016)

Sáng 30/6/2016, HĐND thành phố Vĩnh Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy tổ chức HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Trần Ngọc Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp. ...

Kỳ họp thứ 15, khoá II HĐND Thị xã Phúc Yên tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016 (30/03/2016)

Sáng 30/3/2016, HĐND Thị xã Phúc Yên đã tổ chức Kỳ họp thứ 15, khoá II, tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phúc Yên...
Các tin đã đưa ngày: