Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Sông Lô khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026: Thông qua một số nội dung quan trọng (25/10/2021)

Sáng 22/10, HĐND huyện Sông Lô khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 - kỳ họp chuyên đề, thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện....

Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Yên Lạc khóa XIX (04/08/2021)

Ngày 3/8, HĐND huyện Yên Lạc tổ chức Kỳ họp thứ 2, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy...

Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2021-2026 (30/07/2021)

Ngày 29/7, HĐND huyện Sông Lô khóa II tổ chức kỳ họp thứ hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; bàn và quyết định một số nội dung quan trọng...

Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Vĩnh Yên khóa XXI: Thông qua 13 nghị quyết (24/07/2021)

Ngày 23/7, HĐND thành phố Vĩnh Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; bàn và quyết định một số nội dung quan trọng khác....

Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIV: Thông qua 11 nghị quyết (21/07/2021)

Ngày 20/7, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; bàn và quyết định một số nội dung quan trọng khác...

Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Tam Dương: Thông qua 8 nghị quyết (21/07/2021)

Ngày 19/7, HĐND huyện Tam Dương tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và thông qua một số nội dung quan trọng khác....

Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Yên Lạc, khóa XIX: Bầu chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện (01/07/2021)

Sáng 30/6, HĐND huyện Yên Lạc, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh HĐND, UBND huyện và tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026...

Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Sông Lô, khóa II: Bầu chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện (01/07/2021)

Sáng 1/7, HĐND huyện Sông Lô khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND...

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Tam Dương khóa IV: Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện (28/06/2021)

Báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Tam Dương cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm...

Kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện Vĩnh Tường (28/06/2021)

Sáng 25/6, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ Nhất để kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026....
Các tin đã đưa ngày: