HĐND các huyện: Lập Thạch, Vĩnh Tường tổ chức kỳ họp cuối năm

24/12/2016

Sáng 22/12/2016, HĐND huyện Lập Thạch tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 3, khóa XVIII. Tới dự có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hà Đình Nhã, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lập Thạch nhấn mạnh: Năm 2016, huyện Lập Thạch tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%; thu ngân sách ước đạt 994 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,37 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, an ninh quốc phòng - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm; tình trạng rác thải chưa được xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trường vẫn còn tồn tại; việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa còn nhiều khó khăn, hiệu quả sử dụng còn hạn chế.Từ thực tế đó, tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong năm 2016. Đồng thời, đề ra những giải pháp tích cực và đồng bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Lập Thạch diễn ra trong 2 ngày, từ 22/12 đến ngày 23/12/2016. Ngày làm việc thứ nhất, HĐND huyện xem xét cho ý kiến vào 11 báo cáo về các vấn đề: Phát triển kinh tế - xã hội; thu - chi ngân sách; đầu tư công; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; xem xét và cho ý kiến vào 9 tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết.

Trong ngày làm việc thứ 2, HĐND huyện tập trung thảo luận và chất vấn tại hội trường; xem xét, thông qua 8 thông báo dự thảo nghị quyết quan trọng.  

Sáng 22/12, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và bàn một số nội dung quan trọng khác. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2016, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Trong đó, hầu hết các lĩnh vực đều tăng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32,8 triệu đồng. Thu ngân sách vượt dự toán, ước đạt 327,2 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm 2015. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp – thủy sản trên địa bàn chưa bền vững; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số công trình còn nhiều khó khăn; tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường chưa được xử lý triệt để; tình trạng ô nhiễm môi trường của một số làng nghề, khu chăn nuôi tập trung còn nan giải; chất lượng giáo dục chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục toàn diện.

Năm 2017, huyện Vĩnh Tường phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn khoảng 11,6%; thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5 – 0,7% so với năm 2016. Phấn đấu có thêm 6 trường đạt chuẩn Quốc gia; 80% lượng rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với chuyển đổi lao động trong nông thôn; tăng cường quản lý các cụm công nghiệp, cụm kinh tế - xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ; triển khai Đề án dồn thửa đổi ruộng; tăng cường công tác bảo vệ môi trường.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày: 22 và 23/12. Trong ngày làm việc thứ nhất, HĐND huyện cho ý kiến vào 19 báo cáo, tờ trình; kiện toàn chức danh chủ chốt HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành thảo luận. Ngày mai, 23/12, HĐND huyện sẽ tiến hành phiên chất vấn, thông qua một số Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT
Các tin đã đưa ngày: