Kỳ họp thứ năm, HĐND thị xã Phúc Yên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/07/2017

Sáng 25/7/2017, Thường trực HĐND thị xã Phúc Yên tổ chức khai mạc kỳ họp thứ năm, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tới dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

Toàn cảnh kỳ họp thứ năm, HĐND thị xã Phúc Yên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh Trà Hương
 

Kỳ họp đã thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo kết quả thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017; thông qua Tờ trình về việc giải thể phòng Dân tộc thị xã, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND&UBND thị xã; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017...

6 tháng đầu năm 2017, cơ cấu kinh tế thị xã cơ bản ổn định, tuy nhiên, kinh tế trên địa bàn còn gặp khó khăn, thu ngân sách chưa đạt kế hoạch do nguồn thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài không đạt dự toán. Các ngành sản xuất dịch vụ bám sát thị trường, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, phát huy thế mạnh trong từng ngành và từng sản phẩm, tạo ra sự chuyển biến đáng kể tỷ trọng của các ngành kinh tế theo chiều hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 38.569,4 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 1.950 tỷ đồng, tăng 8,73% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 115 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục và đào tạo được tiếp tục phát triển, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư. Công tác văn hoá được quan tâm, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá được chấn chỉnh và đi vào hoạt động nền nếp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chất vấn về vấn đề: Công tác đầu tư xây dựng cơ bản các công trình phường Xuân Hoà; cơ chế chính sách đặc thù cho phường Phúc Thắng trong công tác bồi thường GPMB để thu hút đầu tư, sớm đưa khu công nghiệp Phúc Yên thành hiện thực; đảm bảo chất lượng điện thắp sáng cho nhân dân thôn Chung (xã Ngọc Thanh); công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Nam Viêm; vấn đề cấp Giấy chứng nhận QSD đất; công tác GPMB còn gặp khó khăn; dự án hệ thống thoát nước phường Trưng Nhị cần sớm hoàn thành...

Kỳ họp đã thông qua dự thảo các nghị quyết.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: