Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII

26/07/2017

Ngày 24/7/2017, HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ năm, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn một số nhiệm vụ của huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe UBND huyện báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, theo đó: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tính theo giá hiện hành ước trên 18.471 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm và tăng 13,19% so với cùng kỳ năm 2016. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn chuyển dịch đúng hướng, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng chiếm 88,77%, dịch vụ chiếm 6,96%; nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 4,26%.

Theo báo cáo của UBND huyện, sản xuất công nghiệp - xây dựng tiếp tục tăng trưởng, sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ; trong 6 tháng đầu năm, có 10 doanh nghiệp FDI và 2 doanh nghiệp DDI đăng ký kinh doanh mới. UBND huyện đã phối hợp với cơ quan chức năng khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hương Canh làm cơ sở cho công tác quản lý, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp. Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú, hướng tới sản phẩm có chất lượng cao.

Sản xuất nông nghiệp được huyện tập trung chỉ đạo theo hướng sản xuất hàng hóa, quan tâm làm tốt công tác khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất VietGAP nên đã có chuyển biến tích cực về năng suất, chất lượng.

Các ngành dịch vụ được quan tâm chỉ đạo ưu tiên phát triển cả thương mại, dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông và tín dụng nên đã đạt tốc độ tăng trưởng khá, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện. Công tác thu, chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ theo quy định, đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổng thu ngân sách đạt 517.654 triệu đồng, đạt 54% dự toán (tăng 2% so với cùng kỳ).

Công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên - môi trường tiếp tục được quan tâm. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, đến nay huyện đã bàn giao mặt bằng sạch khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc cho tỉnh đảm bảo đúng tiến độ. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng được quan tâm, chú trọng; Chương trình xây dựng NTM được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả. HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề “thực hiện, duy trì kết quả tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 và thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020" trên địa bàn. Các lĩnh vực thuộc văn hóa - xã hội được quan tâm, đầu tư phát triển; việc thực hiện chính sách, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên.

Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, huyện Bình Xuyên đã đề ra 8 nhóm giải pháp phát triển kinh tế; 5 nhóm giải pháp chủ yếu phát triển văn hóa, xã hội.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: