Thường trực HĐND huyện Vĩnh Tường giám sát hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện

14/09/2017

Sáng ngày 28/8/2017, Thường trực HĐND huyện do đồng chí Đàm Hữu Khanh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Ngân hàng CSXH huyện về hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách 07 tháng đầu năm trên địa bàn huyện. Cùng dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban KT - XH HĐND huyện; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện cùng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan.

 

Đ/c Đàm Hữu Khanh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Theo báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, tính đến hết tháng 7 năm 2017 tổng nguồn vốn đạt trên 315 tỷ đồng, tăng so với đầu năm trên 31 tỷ đồng; doanh số cho vay 7 tháng đầu năm là 64,455 tỷ đồng cho 2.571 lượt hộ vay vốn; Ngân hàng đã và đang cho vay 08 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt 306,756 tỷ đồng, hiện có 12.961 hộ vay vốn, bình quân một khách hàng dư nợ 23,66 triệu đồng; nợ quá hạn trên 02 tỷ đồng,.. Từ Nguồn vốn vay tín dụng từ Ngân hàng CSXH huyện đã phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư vào sản xuất, kinh doanh đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội, tạo việc làm tại địa phương, hướng tới giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, 7 tháng đầu năm, NHCSXH huyện đã cho 156 lượt hộ nghèo, 202 lượt hộ cận nghèo, 359 hộ mới thoát nghèo có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh; 342 dự án thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm đã thu hút 400 lao động có công ăn việc làm ổn định; 47 lượt hộ vay vốn đi xuất khẩu lao động; 01 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở; trên 200 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn; 2.892 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần cải thiện môi trường,…Ngoài ra, các chương trình tín dụng được duy trì ổn định, hiệu quả, trong đó các tổ chức chính trị, xã hội (Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội nông dân) phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giải ngân cho 2.571 lượt hộ với số tiền 69,455 tỷ đồng; việc đôn đốc thu hồi gốc, lãi được đảm bảo chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, các hộ được kiểm tra đều nhận nợ, sử dụng vốn vay có hiệu quả,…

Ngoài việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách với mục đích đảm bảo an sinh xã hội, Ngân hàng cũng nhận tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức kinh tế cá nhân. Tính đến 31/7/2017, tại điểm giao dịch các xã, thị trấn có trên 400 lượt người tham gia gửi tiền với số tiền 4,373 tỷ đồng, đưa tổng số vốn huy động dân cư trên 27,8 tỷ đồng, đạt 118,04% kế hoạch giao.

Sau khi nghe báo cáo của Ngân hàng CSXH huyện, các thành viên đoàn giám sát đã kiểm tra các văn bản chỉ đạo, triển khai, hồ sơ lưu trữ theo dõi tại đơn vị. Một số đại biểu đề nghị giải trình số liệu cho vay; việc đôn đốc thu hồi gốc, lãi; khó khăn trong thu hồi nợ và giải quyết nợ quá hạn; hiệu quả cho vay giải quyết việc làm,…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đàm Hữu Khanh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận tinh thần chỉ đạo tích cực của lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng CSXH huyện trong hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là giải ngân nguồn vốn cao, đáp ứng nguồn vốn giúp đỡ người dân vay phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ ra một số tồn tại như: Tỷ lệ số tồn dư nợ quá hạn so với kế hoạch chung của tỉnh còn cao; số dư nợ trong hạn thu mới được 50%,… Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế trong công tác vay vốn trong thời gian qua, đồng chí yêu cầu Hội đoàn thể nhận uỷ thác phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; cho vay nhiều đối tượng, có các biện pháp thu lãi đến hạn, quá hạn được đảm bảo tốt hơn; Ngân hàng CSXH huyện cần tích cực giải quyết tốt tỷ lệ nợ quá hạn, phấn đấu bằng mặt bằng chung của tỉnh; có giải pháp thu hồi nợ đúng quy định. Đồng thời nâng cao hiệu quả để đồng vốn cho vay kịp thời; khắc phục tình trạng số cho vay của năm sau thấp hơn năm trước như ở một số xã: Đại Đồng, Tân Tiến; thực hiện tốt nhiệm vụ ngân hàng cấp trên giao cho, đảm bảo an sinh xã hội của huyện; yêu cầu thành viên trong Đoàn giám sát tập hợp hồ sơ, tài liệu để báo cáo Thường trực HĐND huyện trong thời gian sớm nhất. Đối với những đề xuất của Ngân hàng CSXH huyện, đồng chí tiếp thu và có báo cáo đối với UBND huyện xem xét.

Tin: Hoàng Hằng

Các tin đã đưa ngày: