Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Lập Thạch khóa XVIII

28/12/2017

Sáng 27/12/2017, HĐND huyện Lập Thạch khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Lập Thạch khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Khánh Linh

Năm 2017, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện Lập Thạch đạt kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 12,5%; giá trị bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm. Sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp tăng so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp-xây dựng tăng gần 22,5%, thương mại-dịch vụ tăng gần 9%, nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng gần 2,5%.

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt, an sinh xã hội được quan tâm. Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được triển khai bước đầu đạt kết quả khả quan. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai có hiệu quả.

Tuy nhiên, năm 2017, huyện Lập Thạch vẫn còn 3 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội không đạt mục tiêu đề ra; sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, thiếu tính bền vững; công tác giải quyết tồn tại về đất đai còn chậm; nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn, kéo dài (chủ yếu là cấp xã); tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển chưa đồng đều giữa các địa phương; trong lĩnh vực GD&ĐT chưa tạo được chuyển biến đột phá về chất lượng mũi nhọn…

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Lập Thạch sẽ xem xét 28 báo cáo, 9 tờ trình và 11 dự thảo nghị quyết về các vấn đề chủ yếu như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2018; dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018; dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước huyện Lập Thạch năm 2018; dự thảo nghị quyết về kế hoạch triển tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018…

Theo kế hoạch, kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 27-28/12/2017.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: