Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Tam Dương khóa III

28/12/2017

Ngày 28/12/2017, HĐND huyện Tam Dương khóa III tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6. Tới dự có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.  

Năm 2017, huyện Tam Dương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân toàn huyện, kinh tế - xã hội trên địa bàn đã đạt những kết quả quan trọng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 9,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.000 tỷ đồng. Công tác quản lý đầu tư công được thực hiện tốt, đảm bảo ưu tiên thanh toán nợ xây dựng cơ bản, đầu tư tập trung cho các công trình trọng điểm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, phát triển. Trong năm, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho trên 3.200 lao động và có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 9/12 xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%.  

Năm 2018, huyện Tam Dương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế; tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; tăng cường thu hút đầu tư; đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 8,1%; giải quyết việc làm mới cho 3.200 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,25%.

Trong 2 ngày, 28 và 29/12, kỳ họp xem xét, cho ý kiến vào 17 báo cáo; tiến hành thảo luận, chất vấn tại hội trường và thông qua các Nghị quyết.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: