Thường trực HĐND huyện Bình Xuyên tiến hành chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND huyện

06/11/2018

Ngày 6/11, Thường trực HĐND huyện Bình Xuyên tổ chức chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND huyện đối với 2 nhóm vấn đề: Việc xử lý vi phạm Luật Đất đai từ ngày 1/7/2014 đến 30/9/2018 và công tác quản lý nhà nước về thực hiện chính sách pháp luật đối với tổ hoà giải ở cơ sở. 

Theo báo cáo của UBND huyện, việc xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện trong những năm qua được UBND huyện triển khai thực hiện theo các quy định của pháp luật. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai có chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần tích cực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, một số nơi vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông và các công trình chuyên dùng. Từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 30/9/2018, trên địa bàn huyện có số 223 trường hợp vi phạm về đất đai với diện tích 32.000m2. Hết tháng 9/2018, đã xử phạt vi phạm hành chính 124 trường hợp; vận động 138 trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ, cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm đối với 7 trường hợp.

Về thực hiện chính sách pháp luật đối với tổ hoà giải ở cơ sở, toàn huyện có 151 tổ hoà giải với 942 tổ viên. Trong 3 năm qua, các tổ hoà giải cơ sở trong toàn huyện đã tiếp nhận 445 vụ việc. Kết quả đã hòa giải thành 390 vụ việc, chiếm 87,6%.

Các đại biểu HĐND huyện chất vấn thành viên UBND huyện

Tại phiên chất vấn, một số thành viên ủy viên UBND huyện đã trực tiếp trả lời nhiều lượt câu hỏi của các đại biểu HĐND huyện liên quan đến 2 nhóm vấn đề trên với tinh thần đầy đủ, thẳng thắn và có giải pháp quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận bế mạc phiên chất vấn, ông Nguyễn Ngọc Phi, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Xuyên yêu cầu UBND huyện tiếp tục có sự chỉ đạo toàn diện, quyết liệt hơn nữa, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực hiệu quả trong việc xử lý nghiêm, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm đất đai trên địa bàn; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, dân chủ, minh bạch trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về hòa giải ở cơ sở, UBND huyện cần tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước và công tác hòa giải. Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBMTTQ cấp xã lồng ghép hoạt động hòa giải trong các phong trào, cuộc vận động tại cộng đồng dân cư, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, nhằm gắn công tác hòa giải ở cơ sở với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: