HĐND huyện Lập Thạch chú trọng giám sát lĩnh vực quản lý đất đai

13/08/2019

Việc ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai đã và đang được cử tri, nhân dân quan tâm. Năm 2019, HĐND huyện Lập Thạch đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường hoạt động giám sát liên quan đến lĩnh vực này. Từ đó, kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo đồng thuận của nhân dân trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, Thường trực HĐND huyện Lập Thạch đã tập trung đi sâu, bám sát những phản ánh, bức xúc của cử tri và nhân dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Rút kinh nghiệm những năm trước, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện những tháng đầu năm 2019 không dàn trải về nội dung và số lượng đơn vị giám sát mà tập trung vào chất lượng các cuộc giám sát, các nội dung cần giám sát cũng như công tác đôn đốc, theo dõi khắc phục sau giám sát.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề "việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất" tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, các xã: Hợp Lý, Triệu Đề, Tử Du; giám sát chuyên đề "việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích" đối với các xã: Thái Hòa, Xuân Hòa và thị trấn Hoa Sơn.

Qua giám sát cho thấy, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý đất công ích, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đã được các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo và đôn đốc thực hiện. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã vào cuộc tích cực, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với  lĩnh vực này.

Kết quả giám sát chuyên đề đối với UBND xã Thái Hòa cho thấy, thời gian qua, việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích đã được Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đội ngũ công chức chuyên môn ở địa phương đã chủ động, tích cực, trách nhiệm trong việc tham mưu rà soát, phân loại, lập hồ sơ quản lý quỹ đất nông nghiệp, diện tích đất sử dụng vào mục đích công ích. Đến nay, xã cơ bản hoàn thành việc thống kê, đánh giá tình hình biến động quỹ đất công trên địa bàn (từ năm 2014 đến tháng 3/2019); thống kê danh sách cá nhân, tổ chức đang ký hợp đồng thuê quỹ đất công; tình hình sử dụng đất, việc thực hiện nghĩa vụ của người thuê đất theo đúng quy định.

Cũng như xã Thái Hòa, việc quản lý đất đai trên địa bàn xã Quang Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực; tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng các công trình trái phép hầu như không xảy ra... Theo đồng chí Phạm Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND xã trong lĩnh vực quản lý đất đai thường xuyên được tăng cường và đổi mới cả về nội dung, hình thức. Thông qua giám sát, HĐND xã đã đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp với UBND xã nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý đất đai cũng như thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến đất đai ngay từ cơ sở. Nhờ đó, tình hình quản lý đất đai trên địa bàn xã ngày càng đi vào nền nếp; các trường hợp vi phạm đều được phát hiện, xử lý theo đúng quy định.

Đồng chí Đào Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lập Thạch cho biết: Thời gian tới, để hoạt động giám sát nói chung và hoạt động giám sát trong lĩnh vực quản lý đất đai nói riêng đạt hiệu quả, HĐND huyện Lập Thạch tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát, nhất là giám sát các công trình, dự án có phát sinh những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; theo dõi chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết HĐND huyện về quản lý đất đai của UBND huyện và các ngành liên quan; nâng cao chất lượng thẩm tra, kết luận, bảo đảm đưa ra các ý kiến, kiến nghị chính xác, đúng luật, có tính khả thi cao. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát... Kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Thường trực Huyện ủy nhằm chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản phát sinh từ thực tiễn, nhất là những vấn đề đang được cử tri và người dân quan tâm.

Ngô Tuấn Anh

Các tin đã đưa ngày: