HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 12

03/10/2019

Sáng 2/10, HĐND huyện Bình Xuyên, khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 12 - kỳ họp bất thường, xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện
 

Tại kỳ họp, sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện trình bày tờ trình liên quan đến điều chỉnh, bổ sung các dự án đầu tư công, Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện báo cáo thẩm tra các nội dung được phân công, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ tính cần thiết, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết về Phân bổ vốn đầu tư công bổ sung năm 2019, Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, Phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018 và nguồn thưởng vượt dự toán năm 2015, Phê duyệt chủ trương đầu tư 9 dự án trọng điểm nhóm B, C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung bà Trần Thị Dung, Trưởng phòng Tư pháp là Ủy viên UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Ngọc Phi, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, cùng với đó, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND huyện.

Lê Vân

Các tin đã đưa ngày: