Kỳ họp bất thường HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII: Thông qua 8 Nghị quyết quan trọng

25/11/2019

Sáng 22/11, HĐND huyện Bình Xuyên, khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 13 - kỳ họp bất thường xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND huyện trình bày tờ trình liên quan đến điều chỉnh, bổ sung các dự án đầu tư công; Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện báo cáo thẩm tra các nội dung được phân công. Cùng với đó, thảo luận và biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết về Đề án công nhận huyện Bình Xuyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; về phân bổ vốn đầu tư công bổ sung năm 2019; thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018; kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2019; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và phê duyệt điều chỉnh, chủ trương đầu tư 3 dự án trọng điểm thuộc thẩm quyền HĐND huyên.

Kỳ họp cũng đã cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Phi, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, miễn nhiệm thành viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Tuấn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện do chuyển công tác.

Lê Vân

Các tin đã đưa ngày: