Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Sông Lô khóa I

26/12/2019

Sáng 26/12, HĐND huyện Sông Lô khóa I tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12. 

Năm 2019, huyện Sông Lô thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ phát triển kinh tế đạt 13,03%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, kết thúc năm 2019, toàn huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 16/16 xã. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả thiết thực.

Tuy nhiên, quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; việc ứng dụng tiến bộ khoa học hạn chế. Công tác xử lý đối với một số vụ việc tồn tại về đất đai gặp nhiều khó khăn. Nợ đọng xây dựng cơ bản ở các xã còn cao. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn gặp khó khăn. Các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tuy được kìm chế song vẫn tiềm ẩn khó lường.

Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Sông Lô diễn ra trong 2 ngày 26, 27/12. Các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019, dự toán phân bổ ngân sách huyện năm 2020các báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện. HĐND huyện tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; thông qua một số Nghị quyết.

Đặng Ngọc

Các tin đã đưa ngày: