Kỳ họp thứ 19, HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

22/07/2020

Trong 2 ngày ( 22 - 23/7), HĐND huyện Yên Lạc tổ chức kỳ họp thứ 19. Các đồng chí: Hoàng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Hải Đăng, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

 

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 19, HĐND huyện Yên Lạc.
 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Yên Lạc đạt hơn 4,897 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch cả năm, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất CN-XDCB đạt hơn 2.812 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019; giá trị TM-DV đạt 1.237,4 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch cả năm, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2019; giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản đạt 847 tỷ đồng, đạt 56,9% kế hoạch cả năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Công tác quản lý tài nguyên - môi trường; bồi thường GPMB; hoạt động của các ngành dịch vụ, du lịch, tín dụng đều đạt và vượt chỉ tiêu. Lĩnh vực VH-XH, thanh tra-tư pháp; QP-AN... thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đạt 121,5 tỷ đồng, đạt 55% dự toán cả năm, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng chi ngân sách 6 tháng thực hiện đạt 584,5 tỷ đồng, đạt 77% dự toán cả năm, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019...

Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2020, huyện Yên Lạc phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt hơn 5.755,4 tỷ đồng; giữ vững hơn 90% số hộ, 90% số làng và 90 đơn vị đạt tiêu chuẩn về văn hóa; duy trì 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó, xã Liên Châu đạt tiêu chí xã NTM nâng cao; xã Yên Đồng hoàn thành xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2017 - 2020; 100% chính quyền cơ sở đạt vững mạnh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; lao động có việc làm thường xuyên đạt hơn 95%; hơn 90% người dân tham gia BHYT...

Kỳ họp đã bàn một số nhiệm vụ, các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020, trong đó, tập trung vào các vấn đề như đẩy mạnh phát triển xây dựng đô thị, công tác GPMB, cải cách hành chính; duy trì các xã đạt NTM, hoàn thành một số xã NTM theo Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; thực hiện hiệu quả các chương trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ, năng suất cao; chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban QLDA, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình XDCB.

Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài nguyên; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chuẩn quốc gia về giáo dục, y tế theo tiêu chí mới; thực hiện tốt công tác BVCSSK nhân dân; xây dựng các thiết chế văn hóa; tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, cải tiến phương pháp chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND cấp cơ sở...

Kỳ họp thông qua các báo cáo tóm tắt về KT-XH của UBND huyện và tóm tắt kết quả công tác của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo về phân bổ vốn hỗ trợ đối với dự án do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư từ nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 54 của HĐND tỉnh (sau khi đã bố trí đủ cho các dự án nợ XDCB từ 31/12/2014 trở về trước)...

Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình, dự thảo của Thường trực HĐND huyện về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện; tờ trình về thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện về thực hiện TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn huyện; tờ trình, dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 19 HĐND huyện; tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND huyện về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; tờ trình, dự thảo nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện...

Tin, ảnh: Xuân Hùng

Các tin đã đưa ngày: