Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Sông Lô: Ban hành các nghị quyết quan trọng về phát triển KT-XH trên địa bàn

29/07/2020

Ngày 28/, HĐND huyện Sông Lô đã tổ chức kỳ họp thứ 14.

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm 2020 của huyện trình tại kỳ họp nêu rõ: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, đồng thời duy trì, phát triển các hoạt động KT- XH.

 

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: HC
 

 

Vì vậy, tình hình SXKD và đời sống của nhân dân trên địa bàn ổn định; giá trị sản xuất ước đạt 99,94% so với cùng kỳ; trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 99,94%; ngành công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 102,66%; TM-DV đạt 92,11%.

Tình hình lao động việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo. Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, UBND huyện đã xây dựng nhiều giải pháp, đặc biệt vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020; nhất là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu đã nghe và thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước của địa phương 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2019; sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020 và nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020.

Kỳ họp thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; việc ban hành Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thực trạng và kết quả hoạt động của các trạm y tế trên địa bàn huyện; ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2019; ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020; ban hành Nghị quyết về việc xin chủ trương của HĐND huyện giao cho UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Hồng Chiến

Các tin đã đưa ngày: