Kỳ họp thứ 24, HĐND huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2016-2021: Thông qua 9 nghị quyết quan trọng

22/12/2020

Ngày 21/12, Thường trực HĐND huyện Tam Dương tổ chức kỳ họp cuối năm 2020. Tới dự, có đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

 

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến cùng các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Trường Khanh

 

 

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND huyện và các cơ quan đã trình bày 25 báo cáo, thông báo như báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2011; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2020; báo cáo phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 24 HĐND huyện...

Năm 2020, kinh tế huyện Tam Dương tiếp tục được duy trì và phát triển. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm 2019. Các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các hoạt động văn hóa-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tổng thu ngân sách đạt hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách huyện gần 1.300 tỷ đồng, tăng 51% so với dự toán tỉnh giao, tăng 83% so với dự toán HĐND huyện giao.

Trong năm, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung quyết liệt các nội dung cam về giải ngân vốn đầu tư công; xử lý vi phạm về đất đai; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; xây dựng cống, rãnh thoát nước thải; giải quyết đất dịch vụ; GPMB các công trình, dự án.

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng, sửa chữa được hơn 83 km cống, rãnh thoát nước thải nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư. Huyện triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB cho hơn 70 dự án, công trình; trong công tác xây dựng nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định theo quy định.

Bên cạnh việc chỉ đạo, quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo như chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, chính sách bảo hiểm y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở...

Thời gian tới, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Dương tiếp tục chỉ đạo củng cố tinh gọn bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức; chỉ đạo đổi mới công tác lãnh đạo, củng cố nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của người đứng đầu.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, triển khai thực hiện các khu đấu giá đất của huyện tăng thu ngân sách đối ứng cho đầu tư công; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, quy hoạch xây dựng, trật tự đô thị.

Tập trung khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính; củng cố quốc phòng- an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp lần thứ 24 HĐND huyện, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo và đã tiến hành nội dung chất vấn tại hội trường, đồng thời, thống nhất thông qua 9 nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; dự toán và phân bổ ngân sách năm 2021; điều chỉnh các danh mục chương trình, dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch sử dụng đất năm 2021...

Hoàng Nga

Các tin đã đưa ngày: