Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016-2021: Thông qua 10 nghị quyết quan trọng

30/12/2020

Trong 2 ngày (24, 25/12), HĐND huyện Sông Lô khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp cuối năm) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

 

Quang cảnh kỳ họp.
 

 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, kế hoạch phát triển KT-XH của huyện Sông Lô nêu rõ: Năm 2020, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong bối cảnh KT-XH của đất nước, của tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, trên cơ sở xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, tình hình KT- XH của huyện vẫn giữ được sự ổn định và phát triển.

Tổng giá trị sản xuất của huyện đạt hơn 6.300 tỷ đồng; trong đó, giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,91%, giá trị sản xuất ngành CN-XD tăng 8,73%, TM-DV bằng 98% so cùng kỳ; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 62,47 triệu đồng/năm, tăng hơn 6 triệu đồng so cùng kỳ.

Việc đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trên tất cả các lĩnh vực giúp Sông Lô thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: Phòng chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo phát triển KT - XH, tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, thị trấn.

ANTT, ATXH được giữ vững; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống nhân dân được đảm bảo và ngày càng nâng cao.

Huyện đã thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và cơ bản hoàn thành việc giao đất dịch vụ; tiến hành xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì theo hướng nâng cao các tiêu chí, từng bước hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới.

Huyện đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Vĩnh Phú, lập chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Sông Lô II và cụm công nghiệp Đồng Thịnh. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn ước thực hiện trên 1.200 tỷ đồng, vượt 81% kế hoạch và vượt 9% cùng kỳ.

Việc quản lý đầu tư, nợ đọng trong xây dựng cơ bản từng bước được kiểm soát tốt; công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh; lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm…

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, UBND huyện Sông Lô đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; đặc biệt là những việc cần được tập trung tháo gỡ như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiến độ thực hiện các dự án; vấn đề ô nhiễm môi trường…

Phấn đấu năm 2021, tốc độ phát triển kinh tế của huyện đạt trên 9%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.270 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng; giải quyết việc làm mới cho trên 2.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5-1%.

Để đạt các mục tiêu đề ra, huyện tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, bảo đảm tổng diện tích gieo trồng đạt 9.700 ha. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, tránh thất thu ngân sách nhà nước; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Sông Lô khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 20 báo cáo, 11 tờ trình và thông qua 10 dự thảo nghị quyết; trong đó có 3 dự thảo nghị quyết về công tác cán bộ; nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đầu tư từ nguồn kết dư ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2021.

Tin, ảnh: Hồng Chiến

Các tin đã đưa ngày: