HĐND huyện Vĩnh Tường tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

12/04/2021

Ngày 9/4, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII đã tổ chức kỳ họp thứ 21 để tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét thông qua một số nội quan trọng.

 

Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường Lê Minh Thịnh trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021
 

Nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND huyện đã tổ chức thành công 20 kỳ họp, ban hành 137 nghị quyết, tổ chức 3 phiên chất vấn, 25 cuộc giám sát, khảo sát, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các nghị quyết được ban hành, đã đi vào cuộc sống, tạo những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra; kinh tế phát triển nhanh và đồng bộ; nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân (theo giá so sánh năm 2010) 5 năm 2016-2020 đạt 11,09%.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 32 triệu đồng năm 2016 lên 54,5 triệu đồng vào năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư ngày càng phát triển; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh, chính sách đối với người có công, người nghèo được đặc biệt quan tâm; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; dân chủ cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy; hình ảnh, vị thế của huyện ngày càng được nâng lên và trở thành điểm sáng của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua, công tác triển khai một số dự án, chương trình trọng tâm của huyện trong phát triển kinh tế-xã hội vẫn có mặt chưa đạt yêu cầu; việc giám sát tại kỳ họp nhất là hoạt động chất vấn chưa được nhiều đại biểu quan tâm; nội dung chất vấn chưa phản ánh đầy đủ các vấn đề bức xúc của cử tri, vẫn còn hiện tượng đại biểu hỏi cho biết thông tin.

Hoạt động giám sát của HĐND giữa hai kỳ họp chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri, nhất là công tác “hậu giám sát”, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thảo luận thông qua báo cáo của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện; thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đã được khen thưởng.

Tin, ảnh: Thúy Hường

Các tin đã đưa ngày: