Kỳ họp thứ 23, HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII: Thông qua 16 nghị quyết

12/04/2021

Ngày 9/4, HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 23 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ, nhằm đánh giá kết quả công tác của Thường trực HĐND huyện khóa XVIII và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

 

Đại diện lãnh đạo huyện Bình Xuyên khen thưởng các cá nhân có thành tích trong hoạt động HDND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
 

 

Nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND huyện Bình Xuyên đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức thành công 23 kỳ họp. Các kỳ họp từng bước có sự đổi mới, các báo cáo, tờ trình được trình bày tóm tắt, rõ ràng; dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn và giám sát chuyên đề.

Hoạt động thảo luận, chất vấn, giám sát chuyên đề tại kỳ họp đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND; phát huy trí tuệ tập thể trong thảo luận và khi biểu quyết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các kỳ họp HĐND huyện.

Trong nhiệm kỳ, HĐND và Thường trực HĐND huyện đã ban hành 227 nghị quyết về các vấn đề quan trọng của địa phương, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Việc thực hiện quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết chặt chẽ, cơ quan soạn thảo dự thảo nghị quyết chuẩn bị chu đáo, các Ban của HĐND huyện thẩm tra kỹ. Việc ban hành nghị quyết của HĐND huyện đều đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, do đó, có tính khả thi cao và tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Hoạt động giám sát được Thường trực HĐND huyện tiến hành nghiêm túc theo luật, có phân công các Ban của HĐND huyện thẩm tra và trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp.

Từ đầu nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tiến hành 7 phiên giám sát chuyên đề tại các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tiến hành 14 cuộc giám sát giữa 2 kỳ họp, các Ban của HĐND huyện tiến hành 11 cuộc giám sát.

Qua hoạt động giám sát đã phát huy trí tuệ trong việc đánh giá kết quả, chỉ ra hạn chế, bất cập; xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng thời, đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cũng được Thường trực HĐND huyện phối hợp, chỉ đạo các Ban của HĐND huyện, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp đối với thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo luật định. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề xã hội, đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch, lịch tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo địa phương để trực tiếp trả lời những ý kiến theo thẩm quyền.

Kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, khẳng định HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Tại kỳ họp thứ 23 HĐND huyện, UBND huyện Bình Xuyên đã đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Với sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong huyện, giai đoạn 2016-2021, huyện Bình Xuyên đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 31,3%, trong đó, ngành công nghiệp-xây dựng tăng 33,55%; thương mại-dịch vụ tăng gần 7%; nông-lâm-thủy sản giảm 0,56%.

Cơ cấu kinh tế năm 2020, ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 94,78%; thương mại-dịch vụ hơn 3,8%; nông-lâm-thủy sản 1,4%. 100% xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Các chỉ tiêu về xã hội đạt kết quả cao, trong đó, giải quyết việc làm mới cho hơn 2.500 lao động; 42% số trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,45%; số gia đình đạt văn hóa hơn 86%, làng, khu phố văn hóa đạt gần 89%; đơn vị văn hóa đạt 71%; nâng cấp các xã Đạo Đức, Bá Hiến trở thành thị trấn và có đơn vị được công nhận đô thị loại V.

Cũng tại kỳ họp thứ 23, HĐND huyện Bình Xuyên đã biểu quyết thông qua16 nghị quyết thuộc các lĩnh vực giáo dục, hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, hạ tầng khu dân cư, chỉnh trang đô thị, điều chỉnh chương trình đầu tư công…

Nhân dịp kỳ này, huyện Bình Xuyên đã khen thưởng 3 tập thể, 12 các nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin, ảnh: Nguyễn Trọng

Các tin đã đưa ngày: