HĐND huyện Sông Lô tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021

23/04/2021

Sáng 23/4, HĐND huyện Sông Lô khóa I tổ chức kỳ họp thứ 18 tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kỳ họp, có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình và các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Chu Kiều
 

 

Theo báo cáo kết quả công tác của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Sông Lô đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới, phát huy được vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP- AN của địa phương.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Sông Lô đã tổ chức 18 kỳ họp (trong đó, 10 kỳ họp thường xuyên và 7 kỳ họp phát sinh đột xuất, 1 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ).

HĐND huyện cũng đã thông qua 139 nghị quyết. Các nghị quyết do HĐND huyện ban hành đúng quy định của pháp luật, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết của Huyện ủy thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực; cụ thể hóa chế độ, chính sách của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; được triển khai nghiêm túc, nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực về phát triển KT-XH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã tiến hành giám sát toàn diện các lĩnh vực; nội dung và hình thức giám sát được cải tiến, đổi mới, có sự lồng ghép giữa giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên, giám sát và khảo sát.

 

Bí thư Huyện ủy Sông Lô Phùng Thị Kim Nga trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Chu Kiều
 

 

Hoạt động thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tiến hành tiếp xúc cử tri 152 lượt, với hơn 10.000 cử tri tham dự. Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp được 214 ý kiến của cử tri gửi đến HĐND huyện thông qua các buổi tiếp xúc.

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần II, nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết của HĐND huyện về phát triển KT-XH hằng năm (từ 2016-2020), sau 5 năm, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng quân và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

13/14 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, tốc độ phát triển bình quân 5 năm đạt hơn 10%; giá trị sản xuất bình quân đầu người đến hết năm 2020 đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng (hết năm 2020, tỷ lệ ngành nông-lâm-thủy sản đạt gần 23%, công nghiệp-xây dựng đạt gần 49%, dịch vụ đạt hơn 28%; giải quyết việc làm hằng năm cho hơn 2.000 lao động; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình hằng năm đạt 1,45%...

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Sông Lô tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong đó, tập trung triển khai các hoạt động theo chương trình công tác năm 2021 của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện. Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử và giám sát, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong thời điểm trước, trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026...

Nhân dịp này, 13 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 được khen thưởng.

Việt Sơn

Các tin đã đưa ngày: