HĐND thành phố Phúc Yên tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021

26/04/2021

gày 23/4, HĐND thành phố Phúc Yên khóa III đã tổ chức kỳ họp thứ 17 đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

Tới dự, có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên.

 

Bí thư Thành ủy Phúc Yên Nguyễn Thanh Hải và các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Dương Chung

 

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, nỗ lực cùng hệ thống chính trị địa phương quyết định những vấn đề quan trọng, triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Thành ủy.

Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố tổ chức 16 kỳ họp; ban hành 136 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy và công tác nhân sự của HĐND và UBND thành phố, nghị quyết chuyên đề và bãi bỏ 2 nghị quyết chuyên đề khác.

Bên cạnh những vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phân bổ và quyết toán ngân sách, HĐND thành phố đã lựa chọn và quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2015-2020, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất...

Chất lượng ban hành các nghị quyết được nâng lên, sát với thực tiễn cuộc sống và có tính khả thi; số lượng nghị quyết chuyên đề được chú trọng.

Công tác giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra được những kiến nghị khả thi.

 

Bí thư Thành ủy Phúc Yên trao Giấy khen tặng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ. Ảnh: Dương Chung
 

 

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND thành phố đã tổ chức 55 cuộc giám sát, trong đó, 10 cuộc giám sát tại kỳ họp và 45 cuộc giám sát chuyên đề.

Việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương đi vào nền nếp; các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì thường xuyên, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với HĐND và cơ quan, tổ chức liên quan.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố tiếp tục đổi mới về phương thức hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, nâng cao chất lượng nội dung qua các kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chất vấn xung quanh những vấn đề cử tri quan tâm như vai trò của MTTQ trong công tác bầu cử; kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng tiếp công dân; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND.

Kỳ họp đã thông qua tờ trình về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và các tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án.

Thu Thủy

Các tin đã đưa ngày: