Kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện Vĩnh Tường

28/06/2021

Sáng 25/6, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ Nhất để kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tới dự, có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường.

Các đại biểu HĐND huyện Vĩnh Tường bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử huyện Vĩnh Tường đã báo cáo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND huyện các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Huyện ủy, HĐND, Ủy ban Bầu cử huyện Vĩnh Tường đã tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và quy định của pháp luật về bầu cử.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện và sự ủng hộ tích cực của cử tri, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp.

Cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao (đạt 99,76% tổng số cử tri trong danh sách); tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ cao (đạt hơn 98% so với tổng số phiếu thu về).

Cử tri trên địa bàn huyện đã bầu được 3 ĐBQH, 10 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND cấp huyện, 708 đại biểu HĐND cấp xã; cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; chất lượng đại biểu được nâng lên, tỷ lệ đại biểu là nữ, đại biểu trẻ, trình độ đại học và trên đại học đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại đơn vị bầu cử huyện Vĩnh Tường tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
 

 

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chúc mừng các đại biểu HĐND huyện Vĩnh Tường trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí mong muốn, các đại biểu HĐND huyện Vĩnh Tường tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu của nhân dân; kế thừa truyền thống, nền tảng, kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, đưa Vĩnh Tường trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban và Phó trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện; Trưởng ban và Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua nghị quyết về số lượng, cơ cấu thành viên Ban Pháp chế và Ban Kinh tế-Xã hội, HĐND huyện; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: Thúy Hường

 
Các tin đã đưa ngày: