Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Tam Dương khóa IV: Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện

28/06/2021

Ngày 26/6, HĐND huyện Tam Dương tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 
Đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Tam Dương tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trường Khanh

 

Báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Tam Dương cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Ủy ban Bầu cử huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết đơn thư liên quan đến công tác bầu cử, ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Công tác tổ chức triển khai bầu cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Các cử tri trên địa bàn huyện đã bầu được 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 32 đại biểu HĐND huyện và 339 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 98,7%.

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; bầu các ủy viên UBND huyện, Trưởng ban, các Phó trưởng ban HĐND huyện và bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ mới, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Với 100% số phiếu bầu, đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Dương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong chương trình làm việc, HĐND huyện đã thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; các nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện, Nghị quyết bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Quang nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn phát triển mới, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hành động, HĐND huyện khóa IV cần tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước.

Đồng thời, mỗi đại biểu HĐND huyện, mỗi cơ quan HĐND cần phát huy mạnh mẽ những kết quả tích cực của nhiệm kỳ trước, chủ động hơn trong việc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, bám sát thực tiễn, nghiên cứu, phát hiện vấn đề để kiến nghị, đề xuất, đóng góp tích cực vào hoạt động của HĐND huyện để HĐND huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trách nhiệm mà nhân dân và cử tri giao phó.

HĐND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; nỗ lực đổi mới lề lối, phong cách làm việc phù hợp với yêu cầu mới, bảo đảm hoạt động có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; thật sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy mọi nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hoàng Nga

Các tin đã đưa ngày: