Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2021-2026

30/07/2021

Ngày 29/7, HĐND huyện Sông Lô khóa II tổ chức kỳ họp thứ hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; bàn và quyết định một số nội dung quan trọng.

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Sông Lô. Ảnh: Hải Nam
 

 

6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện Sông Lô đã tập trung chỉ đạo các cấp các ngành , tổ chức, đoàn thể tích cực thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển kinh tế; phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức Bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19, song, nhờ sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh, chỉ đạo, điều hành; sự chủ động, chung sức, đồng lòng của nhân dân, tình hình KT- XH trong 6 tháng đầu năm 2021 của huyện giữ được sự ổn định, một số lĩnh vực đạt được kết quả khả quan.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,9%; trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,15%; thương mại- dịch vụ tăng 11,44%; CN- XD tăng 15,72%. Thu NSNN ước thực hiện 721.680 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

Huyện đã giải quyết việc làm mới cho gần 1000 lao động, tăng 21% so cùng kỳ. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo bầu đủ số lượng, đúng định hướng, đúng luật, dân chủ, bình đẳng.

Thực hiện các nội dung cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ tiêu HĐND huyện giao năm 2021, UBND huyện đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai, thường xuyên đánh giá tiến độ, kết quả và những khó khăn, vướng mắc đối với 8 nội dung thuộc 3 lĩnh vực.

Đến nay, chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 43,95%; xử lý vi phạm đất đai 112 trường hợp, đạt 46,9%; trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, không phát sinh vi phạm mới về đất đai; tích cực triển khai công tác BT- GPMB KCN Sông Lô I,II, đã kiểm đến 74 ha, quy chủ 38,3 ha. Các chỉ tiêu phát triển KT- XH hầu hết đều đạt kế hoạch và vượt so với cùng kỳ…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp hữu hiệu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH; dự toán thu, chi ngân sách; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất đai...

Kỳ họp đã biểu quyết, thông qua 10 Nghị quyết, Tờ trình quan trọng, giúp tạo thêm cơ sở pháp lý để các cấp, ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT- XH trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Hồng Chiến

Các tin đã đưa ngày: